การใช้งาน datatable ผ่าน ajax

Jquery & Ajax Knowledge ความรู้เกี่ยวกับ Javascript , Jquery ม Ajax

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

abdkode
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 362
Joined: 07/01/2019 9:56 am

การใช้งาน datatable ผ่าน ajax

Post by abdkode »

DataTables มีความสามารถในการอ่านข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เป็น JSON ผ่าน Ajax ได้ ซึ่งสิ่งนี้สามารถทำได้ในรูปแบบที่ง่ายที่สุดคือการตั้งค่าตัวเลือกของ ajax ให้เป็นที่อยู่ของแหล่งข้อมูล JSON

Code: Select all

<!DOCTYPEhtml>
<html>
<head>
  <metacharset="utf-8"/>
  <metahttp-equiv="X-UA-Compatible"content="IE=edge">
  <title>Test Sweetalert</title>
  <metaname="viewport"content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet"type="text/css"href="https://cdn.datatables.net/1.10.19/css/jquery.dataTables.min.css"/>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.js"></script>
  <script src="https://cdn.datatables.net/1.10.19/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
</head>
<body>
  <table id="mytable" class="display" style="width:100%">
    <thead>
      <tr>
        <th>Name</th>
        <th>Position</th>
        <th>Office</th>
        <th>Extn.</th>
        <th>Start date</th>
        <th>Salary</th>
      </tr>
    </thead>
    <tfoot>
      <tr>
        <th>Name</th>
        <th>Position</th>
        <th>Office</th>
        <th>Extn.</th>
        <th>Start date</th>
        <th>Salary</th>
      </tr>
    </tfoot>
  </table>
</body>
</html>
ในส่วนของ javascript สามารถใช้โคดดังนี้

Code: Select all

$(document).ready(function() {
  $('#mytable').DataTable( {
  	//ใส่ที่อยู่ของขอมูล json
    "ajax": '../ajax/data/data.txt'
  } );
} );
ตัวอย่างข้อมูล json

Code: Select all

{
 "data": [
  [
   "Tiger Nixon",
   "System Architect",
   "Edinburgh",
   "5421",
   "2011/04/25",
   "$320,800"
  ],
  [
   "Garrett Winters",
   "Accountant",
   "Tokyo",
   "8422",
   "2011/07/25",
   "$170,750"
  ],
  [
   "Ashton Cox",
   "Junior Technical Author",
   "San Francisco",
   "1562",
   "2009/01/12",
   "$86,000"
  ],
  [
   "Cedric Kelly",
   "Senior Javascript Developer",
   "Edinburgh",
   "6224",
   "2012/03/29",
   "$433,060"
  ],
  [
   "Airi Satou",
   "Accountant",
   "Tokyo",
   "5407",
   "2008/11/28",
   "$162,700"
  ],
  [
   "Brielle Williamson",
   "Integration Specialist",
   "New York",
   "4804",
   "2012/12/02",
   "$372,000"
  ],
  [
   "Herrod Chandler",
   "Sales Assistant",
   "San Francisco",
   "9608",
   "2012/08/06",
   "$137,500"
  ]
 ]
}
ผลลัพธ์
Image
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Jquery & Ajax Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler] and 3 guests