การสร้างกราฟ Update second graph โดยใช้ฟังก์ชั่น Javascript

Jquery & Ajax Knowledge ความรู้เกี่ยวกับ Javascript , Jquery ม Ajax

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

theoneozz
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 313
Joined: 07/01/2019 12:19 pm

การสร้างกราฟ Update second graph โดยใช้ฟังก์ชั่น Javascript

Post by theoneozz »

การสร้างกราฟ Update second graph โดยใช้ฟังก์ชั่น Javascript

เป็นกราฟที่มีการอัพเดทข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเหมาะสำหรับใช้สุ่มข้อมูล โดยการตั้งค่าตัวเเปรโดยผู้ใช้ เช่น ตั้งให้มีการเคลื่อนไหวตามเวลาปัจจุบัน โดยขั้้นตอนวิธีการทำมีดังนี้

ขั้นที่ 1 สร้างไฟล์ Html โดยให้ตั้งชื่อตามที่ผู้ใช้ต้องการ ในที่นี้จะตั้งเป็น liverandom.html
ขั้นที่ 2 ให้นำโค้ดตัวอย่างมาวาง จากนั้นผู้ใช้งานสามารถกำหนดชื่อ หรือตัวแปรที่ต้องการได้
ขั้นที่ 3 เมื่อทำการแก้ไขเสร็จเเล้วให้ทำการบันทึกไฟล์ จากนั้นลองทดสอบระบบ

ตัวอย่างโค้ด

Code: Select all

<html>
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<title>Highcharts|(w3big.com)</title>
<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/2.1.4/jquery.min.js"></script>
<script src="http://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
</head>
<body>
<div id="container" style="width: 550px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>
<script language="JavaScript">
$(document).ready(function() { 
  var chart = {
   type: 'spline',
	 animation: Highcharts.svg, // don't animate in IE < IE 10.
   marginRight: 10,
	 events: {
     load: function () {
      // set up the updating of the chart each second
      var series = this.series[0];
      setInterval(function () {
        var x = (new Date()).getTime(), // current time
        y = Math.random();
        series.addPoint([x, y], true, true);
      }, 1000);
     }
   }
  };
  var title = {
   text: 'Live random data'  
  };  
  var xAxis = {
   type: 'datetime',
   tickPixelInterval: 150
  };
  var yAxis = {
   title: {
     text: 'Value'
   },
   plotLines: [{
     value: 0,
     width: 1,
     color: '#808080'
   }]
  };
  var tooltip = {
   formatter: function () {
   return '<b>' + this.series.name + '</b><br/>' +
     Highcharts.dateFormat('%Y-%m-%d %H:%M:%S', this.x) + '<br/>' +
     Highcharts.numberFormat(this.y, 2);
   }
  };
  var plotOptions = {
   area: {
     pointStart: 1940,
     marker: {
      enabled: false,
      symbol: 'circle',
      radius: 2,
      states: {
        hover: {
         enabled: true
        }
      }
     }
   }
  };
  var legend = {
   enabled: false
  };
  var exporting = {
   enabled: false
  };
  var series= [{
   name: 'Random data',
   data: (function () {
     // generate an array of random data
     var data = [],time = (new Date()).getTime(),i;
     for (i = -19; i <= 0; i += 1) {
      data.push({
        x: time + i * 1000,
        y: Math.random()
      });
     }
     return data;
   }())  
  }];   
   
  var json = {};  
  json.chart = chart; 
  json.title = title;   
  json.tooltip = tooltip;
  json.xAxis = xAxis;
  json.yAxis = yAxis; 
  json.legend = legend; 
  json.exporting = exporting;  
  json.series = series;
  json.plotOptions = plotOptions;
  
  
  Highcharts.setOptions({
   global: {
     useUTC: false
   }
  });
  $('#container').highcharts(json);
 
});
</script>
</body>
</html>


ผลลัพธ์ที่ได้
10 (1).jpg
10 (1).jpg (22.87 KiB) Viewed 1256 times
11 (1).jpg
11 (1).jpg (23.88 KiB) Viewed 1256 times
สรุป จากระบบด้วยบนเป็นการสร้างแผนภูมิแบบแสดงผลตลอดเวลา ที่ให้คอมพิวเตอร์อาจจะเกิดปัญหาคอมค้าง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : jQuery & Ajax
- สอนการใช้งาน jQuery & Ajax
- ถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับ jQuery & Ajax
- ศึกษาบทเรียนเกี่ยวกับ JavaScript
- ศึกษาบทเรียนเกี่ยวกับ jQuery
- ศึกษาบทเรียนเกี่ยวกับ Ajax
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Jquery & Ajax Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler] and 1 guest