วิธีการ ใช้งาน Jquery คำนวณเลขฐาน 2 8 16

Jquery & Ajax Knowledge ความรู้เกี่ยวกับ Javascript , Jquery ม Ajax

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Ittichai_chupol
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 5410
Joined: 19/09/2018 10:33 am

วิธีการ ใช้งาน Jquery คำนวณเลขฐาน 2 8 16

Post by Ittichai_chupol »

การที่จะทำให้เว็บไซต์มีความสวยงานและเป็นที่น่าสนใจสำหรับการเข้ามาใช้งานนั้น จะต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับการทำงานของเว็บไซค์นั้นว่าเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร และผู้ใช้งานเป็กลุ่มแบบนั้น เพื่อจะได้ตอบสนองต่อกลุ่มผู้ใช้งานได้ถูกต้อง และเพื่อที่ผู้พัฒนาจะได้วางโครงสร้างของเว็บไซต์หรือระบบได้อย่างถูกต้อง โดยการพัฒนาเว็บไซต์หรือระบบนั้นสิ่งที่จำเป้นเลยก็คือความรู้และทักษะในการใช้งานภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆที่จะมาร่วมกันทำงานเพื่อให้เว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นมาตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยภาษาคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งานในการพัฒนาเว็บไซต์ นั้นมีอยูู่มากมาย แต่ที่นิยมกันมาเลยก็จะมีอยู่นั้นก็คือ อย่างเช่น ถ้าหากต้องการจะทำให้มีการแสดงผลให้ผู้ใช้งานได้เห็นจะใช ภาษา html หรือถ้าหากต้องการจะปรับรูปแบบเพิ่มทสีสัน หรือตกแต่งสิ่งต่างๆบนหน้าเว็บไซต์มีความสวยงาม ดูดี ร่วมทั้งสามารถทีจะนำไปเเสดงยั่งอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีจอแสดงต่างขนาดก็จะใช ภาษา css ช่วย และหากเป็นการจัดการข้อมูลนั้นหรือระบบการงานเบื่องหลังนันก็จะมีภาษาคอมพิวให้เลือกมากมาย ทั้ง php python และอีกหลายๆ
และถ้าหากต้องการที่จะสร้างลูกเล่น เพื่อเพิ่มความสนใจและอำนวยความความสะดวกกับผู้ใช้งานนั้น นั้นก็จะใช้ javascript jquery มาใช้ในการพัฒนา

ตัวอย่างโคด html

Code: Select all

    <div>
      <form action="" name="frmMain" id="frmMain" method="post"> 
        <label for="fname"> กรอกตัวเลข </label>
        <input type="text" id="fname" name="firstname" placeholder="กรอกตัวเลข">
        <label for="country">แปลงเป็น : </label>
        <select id="country" name="country">
          <option value="decbin">เลขฐาน 2 </option>
          <option value="decoct">เลขฐาน 8 </option>
          <option value="dechex">เลขฐาน 16</option>
        </select>
        <input type="text" id="result" name="" value="00">
        <input type="submit" id="btnSend" value="Submit">
      </form>
    </div>

ตัวอย่างโคด css

Code: Select all

    <style>
      input[type=text], select {
        width: 100%;
        padding: 12px 20px;
        margin: 8px 0;
        display: inline-block;
        border: 1px solid #ccc;
        border-radius: 4px;
        box-sizing: border-box;
      }

      input[type=submit] {
        width: 100%;
        background-color: #4CAF50;
        color: white;
        padding: 14px 20px;
        margin: 8px 0;
        border: none;
        border-radius: 4px;
        cursor: pointer;
      }

      input[type=submit]:hover {
        background-color: #45a049;
      }

      div {
        border-radius: 5px;
        background-color: #f2f2f2;
        padding: 20px;
      }
    </style>
ตัวอย่างโคด jQuery

Code: Select all

    <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script> //เรียกใช้งาน library javascrit

    <script type="text/javascript">
      $(document).ready(function () {
//         $("#result").hide();
        $("#btnSend").click(function () { //ตรวจสอบว่ามีการกดที่ปุ่มที่มี id ว่่า btnSend หรือไม
          $.ajax({
            type: "POST",
            url: "test_php.php", //ไฟล์ที่ต้องการส่งค่าไป
            data: $("#frmMain").serialize(),
            success: function (result) {
              var ras = result.message; 
              $("#result").val(ras);
            }
             
          });

        });

      });
    </script>

ผลลัพธ์ที่ได้
ezgif.com-video-to-gif (12).gif
ezgif.com-video-to-gif (12).gif (36.96 KiB) Viewed 1543 times
บทความที่เกี่ยวข้อง
การใส่ค่าในช่อง input ด้วย javascript เพื่อจะได้มีค่าอยู่ใน textbox
ทำเอฟเฟค ตอนกดปุ่ม
คำสั่งจัดการฐานข้อมูล MySQL
ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดี
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Jquery & Ajax Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests