Page 1 of 1

VDO สอนติดตั้ง และเข้าใช้งาน ไลน์ บนเครื่องคอม

Posted: 04/10/2013 10:46 pm
by mindphp
สอนติดตั้งและเข้าใช้งาน ไลน์ ผ่านคอมพิวเตอร์
การเพิ่มเพื่อน เริ่มต้น แชท
ก่อนทำตามวีดีโอนี้
ดูการติดตั้ง
https://www.mindphp.com/forums/viewtopic ... 79&t=19539
BlueStacks เพื่อเล่น Line คน PC ก่อนนะครับ