Page 1 of 1

สร้างจดหมายเวียน (Mail Merge) Microsoft Word 2010 สร้างเนื้อหาซ้ำ เปลี่ยนวันที่ ชื่อคนติดต่อ

Posted: 27/11/2015 11:09 pm
by thatsawan
Mail Merge เป็นเครื่องมือใน Microsoft Word ช่วยการสร้างจดหมายที่มีลักษณะเนื้อหาเดียวกันเเต่เหลายๆ คนรับ ซึ่งหลักๆ ในการสร้างจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน
ลักษณะ Microsoft Word กับ ฐานข้อมูล
2015-11-27_23-10-01.png
2015-11-27_23-10-01.png (40.82 KiB) Viewed 1340 times
1. เนื้อหาที่จะสร้างในจดหมาย (สามารถดึงจาก excel ก็ได้มันรองรับหลายๆนามสกุลไฟล์) ถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงข้อความที่จะเกิดซ้ำๆ กันนั้นเอง
2015-11-27_22-14-29.png
2015-11-27_22-14-29.png (41.47 KiB) Viewed 1340 times
2. ข้อมูลที่จะมีการเปลี่ยนเเปลง (ไม่ซ่ำกัน) คล้ายๆ กับฐานข้อมูลสร้างเองก็ได้ หรือ สร้างด้วย excel ก็ได้เเล้วค่อยเรียกใช้งาน
2015-11-27_22-23-14.png
2015-11-27_22-23-14.png (68.27 KiB) Viewed 1340 times

ขั้นตอนการสร้าง
2015-11-27_22-24-44.png
2015-11-27_22-24-44.png (50.23 KiB) Viewed 1340 times
2015-11-27_22-25-31.png
2015-11-27_22-25-31.png (30.56 KiB) Viewed 1340 times
2015-11-27_22-26-26.png
2015-11-27_22-26-26.png (21.52 KiB) Viewed 1340 times
2015-11-27_22-54-30.png
2015-11-27_22-54-30.png (24.67 KiB) Viewed 1340 times
2015-11-27_22-23-14.png
2015-11-27_22-23-14.png (68.27 KiB) Viewed 1340 times
2015-11-27_22-12-01.png
2015-11-27_22-12-01.png (60.04 KiB) Viewed 1340 times
2015-11-27_22-12-32.png
2015-11-27_22-12-32.png (57.39 KiB) Viewed 1340 times
2015-11-27_22-13-12.png
2015-11-27_22-13-12.png (38.24 KiB) Viewed 1340 times
2015-11-27_22-17-10.png
2015-11-27_22-17-10.png (129.96 KiB) Viewed 1340 times
2015-11-27_22-16-06.png
2015-11-27_22-16-06.png (83.9 KiB) Viewed 1340 times
ผลที่ได้เมื่อเรากดพิมพ์ เราจะได้จำนวนเอกสารเท่ากันจำนวนข้อมูลทำให้เราไม่ต้องมานั่ง Copy วาง ทั้งหมด