ทำความรู้จักอีเพย์เม้นต์ (E-Payment)

Microsoft Office Knowledge Word, Excel, powerpoint, line , โปรแกรมเสริมต่างๆ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

NickAriya12
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 405
Joined: 08/08/2016 10:58 am

ทำความรู้จักอีเพย์เม้นต์ (E-Payment)

Post by NickAriya12 » 11/10/2016 11:01 am

เมื่อหลายคนได้ยินคำว่า พร้อมเพย์ จะมีคำว่า อีเพย์เม้นต์ (E-Payment) ติดมาด้วย เเละหลายคนยังมีความสงสัยว่าคำว่า อีเพย์เม้นต์ คืออะไร อีเพย์เม้นต์ คือ รูปแบบการรับและจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การโอนเงินผ่านระบบธนาคาร เป็นต้น ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลพัฒนาเเละผลักดันให้ประชาชนใช้ระบบการชำระเงินของไทยให้เข้าสู่ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร เเละที่นำระบบอีเพย์เม้นต์เข้ามาให้ในไทยเพื่อป้องกันการฟอกเงิน เเละการปกป้องการทำทุจริตทางธุรกรรมทาการเงิน เป็นต้น

Return to “Microsoft Office Knowledge & line & Etc”

Users browsing this forum: No registered users and 12 guests