Page 1 of 1

เทคโนโลยี Bluetooth 5 คืออะไร?

Posted: 21/11/2016 5:14 pm
by NickAriya12
หลายคนอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเทคโนโลยี Bluetooth มาบ้างเเล้วว่าเทคโนโลยีนี้เป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อของอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคเเบบสองทางด้วนคลื่นวิทยุระยะสั้น จึงทำให้ส่งข้อมูลในระยะใกล้ๆได้ เเต่ว่าในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี Bluetooth ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้น โดยมีชื่อเรียกว่า Bluetooth 5 โดยมีความเเตกต่างจากเดิมนั้นก็คือ ด้านประสิทธิภาพการเชื่อมต่อที่เพิ่มระยะไกลกว่าเดิม 4 เท่า เพิ่มความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล 2 เท่า เเละจะรองรับเเบนด์วิธเพิ่มขึ้น 800 เปอร์เซ็นต์อีกด้วย
1466341788_Bluetooth5.jpg
1466341788_Bluetooth5.jpg (70.05 KiB) Viewed 196 times
ภาพประกอบ itnews4u.com