Page 1 of 1

Smart Home คืออะไร?

Posted: 25/11/2016 1:39 pm
by NickAriya12
เทคโนโลยีเพื่อการใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้นอย่าง Smart Home หรือ บ้านอัจฉริยะ เป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้าน มีระบบควบคุมในส่วนต่างๆ เช่น ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ระบบบริหารพลังงานและพลังงานสำรอง ระบบสื่อสาร ระบบรักษาความปลอดภัย ส่วนใหญ่จะควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเซ็นเซอร์ ในประเทศไทยบ้านอัจฉริยะนี้กำลังเป็นที่สนใจเป็นอย่างมาก เเต่ในต่างประเทศนั้นได้มีมานานเเล้ว ต่อไปเป็นตัวอย่างการทำงานของบ้านอัจฉริยะ
Image.aspx.jpg
Image.aspx.jpg (119.1 KiB) Viewed 272 times
ภาพประกอบ manager.co.th