ความรู้เกี่ยวกับชิปปิ้ง (Shipping)

Microsoft Office Knowledge Word, Excel, powerpoint, line , โปรแกรมเสริมต่างๆ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

muneela
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 265
Joined: 27/08/2018 10:47 am

ความรู้เกี่ยวกับชิปปิ้ง (Shipping)

Post by muneela »

ความรู้เกี่ยวกับชิปปิ้ง (Shipping)
การนำเข้าและส่งออกสินค้าจากต่างประเทศนั้ัน มีกระบวนการหลายอย่างที่ต้องดำเนินการ ผู้นำเข้าหรือส่งออกจึงต้องมีตัวแทนคอยดำเนินการต่างๆ ตัวแทนในการดำเนินงานนั้นเรียกว่า ชิปปิ้ง

ชิปปิ้ง (Shipping) คือ ตัวแทนในการดำเนินพิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การดำเนินพิธีการศุลกากร การจัดทำใบขนสินค้า ยื่นใบขนสินค้า ตรวจปล่อยและส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้นำเข้าและส่งออก อีกทั้งยังดำเนินพิธีการด้านเอกสารผ่านทางธนาคาร บริษัทเดินเรือทางทะเล หรือบริษัทขนส่งทางเครื่องบิน รวมถึงดำเนินการจัดหารถหรือหัวลากคอนเทรนเนอร์ ไปรับหรือส่งสินค้าไปยังสถานที่ต่างๆ
shipping.png
shipping.png (12.24 KiB) Viewed 1157 times
อ้างอิงรูปภาพ https://is.gd/4i5Rjr

ส่วนของการทำงานจะแบ่งเป็น 3 ส่วน
1. ส่วนที่อยู่ภายในประเทศผู้ส่งออก
2. ส่วนที่อยู่ระหว่างประเทศ
3. ส่วนที่อยู่ภายในประเทศผู้นำเข้า
ซึ่งการทำงานของชิปปิ้งจะอยู่ในส่วนที่ 1 หรือ 3 ส่วนที่ 2 จะเป็นหน้าที่ของ Freight Forwarder

การนำสินค้าเข้าหรือส่งออกจาต่างประเทศนั้น จะมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น เมื่อชิปปิ้งเป็นตัวแทนในการดำเนินพิธีการต่างๆให้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
1. แผนกต่างๆเกี่ยวกับชิปปิ้ง
2. ความรู้เกี่ยวกับการแชร์ชิปปิ้ง
3. ชิปปิ้งกับการขนส่งสินค้า
4. ความรู้เกี่ยวกับภาษีนำเข้า
5. สิ่งที่ควรรู้ก่อนการนำเข้าและส่งออกสินค้า
6. เอกสารในการนำเข้าและส่งออกสินค้าของชิปปิ้ง
7. ความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับพิกัดศุลกากร
8. ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการซื้อขาย
9. ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ์เขตการค้าเสรี

Return to “Microsoft Office Knowledge & line & Etc”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 13 guests