ความรู้เกี่ยวกับ EDI - การแลกเปลี่ยนเอกสารทางธุรกิจระหว่างบริษัทคู่ค้า

Microsoft Office Knowledge Word, Excel, powerpoint, line , โปรแกรมเสริมต่างๆ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

muneela
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 265
Joined: 27/08/2018 10:47 am

ความรู้เกี่ยวกับ EDI - การแลกเปลี่ยนเอกสารทางธุรกิจระหว่างบริษัทคู่ค้า

Post by muneela »

ความรู้เกี่ยวกับ EDI

EDI ย่อมาจาก "Electronic Data Interchange" คือ การแลกเปลี่ยนเอกสารทางธุรกิจระหว่างบริษัทคู่ค้าในรูปแบบมาตรฐานสากลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง โดยระบบ EDI จะมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 อย่างคือ การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสารที่เป็นกระดาษ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ต้องอยู่ในรูปแบบมาตรฐานสากล ด้วยสององค์ประกอบนี้ทำให้ทุกธุรกิจสามารถแลกเปลี่ยนเอกสารกันได้ทั่วโลก

ข้อดี
1. เพิ่มความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำในการรับส่งเอกสาร
2. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร เช่น ค่าพัสดุ ค่าแสตมป์
3. ลดขั้นตอนการจัดการรับส่งเอกสาร
4. เพิ่มความรวดเร็วในการทำธุรกิจ

ข้อเสีย
1. องค์กรส่วนใหญ่ยังขาดบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจ
2. กฎหมายและระเบียบของหน่วยงานราชการไม่เอื้อำนวย
3. ยังไม่เป็นที่แพร่หลายภายในประเทศ

ธุรกิจในปัจจุบันเติบโตเป็นอย่างมาก ทำให้การแข่งขันระหว่างธุรกิจมีเพิ่มมากขึ้น หลายๆบริษัทจึงเลือกที่จะใช้ระบบ EDI เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยของข้อมูล


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เอกสารในการนำเข้าและส่งออกสินค้าของชิปปิ้ง
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Microsoft Office Knowledge & line & Etc”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 25 guests