เอกสารในการนำเข้าและส่งออกสินค้าของชิปปิ้ง

Microsoft Office Knowledge Word, Excel, powerpoint, line , โปรแกรมเสริมต่างๆ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

muneela
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 265
Joined: 27/08/2018 10:47 am

เอกสารในการนำเข้าและส่งออกสินค้าของชิปปิ้ง

Post by muneela »

เอกสารในการนำเข้าและส่งออกสินค้าของชิปปิ้ง

เอกสารสำหรับการนำเข้าสินค้า
1. ใบขนสินค้าขาเข้า
2. ใบตราส่งสินค้า
3. บัญชีราคาสินค้า
4. บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ
5. หนังรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
ุ6. หนังสือหรือใบอนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า
7. เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม

เอกสารสำหรับการส่งออกสินค้า
1. ใบขนสินค้าขาออก
2. บัญชีราคาสินค้า
3. ใบอนุญาตหรือเอกสารสำหรับสินค้าควบคุมการส่งออก (ถ้ามี)
4. ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
5. เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับชิปปิ้ง (Shipping)
ความรู้เกี่ยวกับ Paperless
ความรู้เกี่ยวกับ EDI

Return to “Microsoft Office Knowledge & line & Etc”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 13 guests