Page 1 of 1

การเปลี่ยนรูปแบบเวลาใน Windows

Posted: 05/07/2019 10:57 am
by chatee supasand
ทุกท่านที่ใช้งาน windowsอยู่อาจกำลังมองหา วิธีการเปลี่ยนรูปแบบเวลาใน windows อยู่ เนื่องจากรูปแบบเวลาที่ใช้อยู่มันไม่ค่อยถนัด
หรือมองแล้วรู้สึกไม่ค่อยคุ้นชิน เลยทำให้เวลาดูแล้วรู้สึกแปลกๆ วันนี้เราจึงได้นำเสนอ วิธีการเปลี่ยนรูปแบบเวลา ใน Windows เพื่อให้
ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสม ได้ตามสะดวกเลยครับ
ซึ่งวิธีการจะเป็นยังไงเชิญไปรับชมกันเลยครับ

ขั้นตอนแรกไปคลิกเลือกที่ ตัวของเวลาที่หน้าจอของเรา
-แล้วเลือก change date and time settings
ti1.png
ti1.png (60.56 KiB) Viewed 258 times
-แล้วจะขึ้นหน้าต่าง Date and Time
แล้วคลิกเลือกที่ change date and time
ti2.png
ti2.png (35.44 KiB) Viewed 258 times
-จะขึ้นหน้าต่าง date and time settings
เลือก Change calendar settings
ti3.png
ti3.png (33.45 KiB) Viewed 258 times
-จะแสดงหน้าต่างให้เราตั้งค่าได้
เราจะสามารถตั้งค่าการแสดงผลได้ที่นี่โดยรูปแบบคือ
d,dd = day
ddd,dddd = day of week
M = month
y = year

แล้วเราก็เลือกรูปแบบที่เราต้องการ
ซึ่งเมื่อเลือกแล้วจะแสดงออกมาตรง Examples ด้านล่าง
ti4.png
ti4.png (19.58 KiB) Viewed 258 times
เพียงเท่านี้ทุกท่านก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบเวลาได้อย่างง่ายได้
ตามที่ชอบได้แล้วครับ