สอนการ บวก ลบ คูณ หาร ง่ายๆ ผ่านการใช้ Excel ออนไลน์

Microsoft Office Knowledge Word, Excel, powerpoint, line , โปรแกรมเสริมต่างๆ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Bellamy
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 120
Joined: 26/10/2020 10:02 am

สอนการ บวก ลบ คูณ หาร ง่ายๆ ผ่านการใช้ Excel ออนไลน์

Post by Bellamy »

สอนการ บวก ลบ คูณ หาร บน Google Sheets
รู้จักกับ การใช้งานเบื้อนต้น เครื่องหมายและสูตรกันก่อน
เครื่องหมาย
+ เรียกว่า เครื่องหมายบวก
- เรียกว่า เครื่องหมายลบ
* เรียกว่า เครื่องหมายคูณ
/ เรียกว่า เครื่องหมายหาร
อื่นๆที่ต้องรู้คือ
max คือการหาจำนวนที่มากที่สุดจากจำนวนข้อมูลทั้งหมด
min คือการหาจำนวนที่น้อยที่สุดจากจำนวนข้อมูลทั้งหมด
average คือ ค่าเฉลี่ยใช้หาค่ากลางของข้อมูลทั้งหมด

สูตรที่ใช้จะเหมือนกับใน Microsoft Excel **ในวงเล็บจะเห็นเครื่องหมาย ? จะเป็นเซลล์ที่เราต้องการเลือก
การบวก จะใช้สูตร =SUM(?+?)
การลบ จะใช้สูตร =SUM(?-?)
การคูณ จะใช้สูตร =SUM(?*?)
การหาร จะใช้สูตร =SUM(?/?)
----------------------------------------------
การหา max จะใช้สูตร =max(?:?)
การหา min จะใช้สูตร =min(?:?)
การหา Average จะใช้สูตร =Average(?:?)

ตัวอย่างการใช้งาน
จะเป็นรายงานคะแนนในรายวิชา คณิตศาสตร์ เต็ม 50 คะแนน
excel1.png
ยกตัวอย่างการรวมคะแนน จากรูปด้านล่าง
1. ให้ทำการดับเบิ้ลคลิ๊กที่สีเหลี่ยมสีน้ำเงิน
2. จากนั้นทำการเขียนแบบ วงกลมสีน้ำเงิน
3. วิธีการง่ายๆคือ คลิ๊กเม้าลากตามสี่เหลี่ยมสีแดง
excel2.png
excel2.png (26.52 KiB) Viewed 110 times
ต่อมาเป็นการหาค่าเฉลี่ย เพียงแค่กดตามรูป
excel3.png
จากนั้นเลือกตามรูป ห็จะได้ค่าออกมา
excel5.png
excel5.png (8.47 KiB) Viewed 110 times
ในส่วนการหาค่าของ min max จะเป็นจากการเลือกจากรูปด้ารบนเป็น min และ max แทน

สรุป ในการบวก ลบ คูณ หาร ด้วย Google Sheets นั้นถึงจะไม่สะดวกเท่ากับเครื่องคิดเลข แต่หากต้องการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการคิด มีส่วนช่วยอย่างมากในการสรุปผลออกมา
Bellamy
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 120
Joined: 26/10/2020 10:02 am

Re: สอนการ บวก ลบ คูณ หาร ง่ายๆ ผ่านการใช้ Excel ออนไลน์

Post by Bellamy »

Bellamy wrote: 27/10/2020 7:38 pm สอนการ บวก ลบ คูณ หาร บน Google Sheets
รู้จักกับ การใช้งานเบื้อนต้น เครื่องหมายและสูตรกันก่อน
เครื่องหมาย
+ เรียกว่า เครื่องหมายบวก
- เรียกว่า เครื่องหมายลบ
* เรียกว่า เครื่องหมายคูณ
/ เรียกว่า เครื่องหมายหาร
อื่นๆที่ต้องรู้คือ
max คือการหาจำนวนที่มากที่สุดจากจำนวนข้อมูลทั้งหมด
min คือการหาจำนวนที่น้อยที่สุดจากจำนวนข้อมูลทั้งหมด
average คือ ค่าเฉลี่ยใช้หาค่ากลางของข้อมูลทั้งหมด

สูตรที่ใช้จะเหมือนกับใน Microsoft Excel **ในวงเล็บจะเห็นเครื่องหมาย ? จะเป็นเซลล์ที่เราต้องการเลือก
การบวก จะใช้สูตร =SUM(?+?)
การลบ จะใช้สูตร =SUM(?-?)
การคูณ จะใช้สูตร =SUM(?*?)
การหาร จะใช้สูตร =SUM(?/?)
----------------------------------------------
การหา max จะใช้สูตร =max(?:?)
การหา min จะใช้สูตร =min(?:?)
การหา Average จะใช้สูตร =Average(?:?)

ตัวอย่างการใช้งาน
จะเป็นรายงานคะแนนในรายวิชา คณิตศาสตร์ เต็ม 50 คะแนน
excel1.png

ยกตัวอย่างการรวมคะแนน จากรูปด้านล่าง
1. ให้ทำการดับเบิ้ลคลิ๊กที่สีเหลี่ยมสีน้ำเงิน
2. จากนั้นทำการเขียนแบบ วงกลมสีน้ำเงิน
3. วิธีการง่ายๆคือ คลิ๊กเม้าลากตามสี่เหลี่ยมสีแดง
excel2.png

ต่อมาเป็นการหาค่าเฉลี่ย เพียงแค่กดตามรูป
excel3.png
จากนั้นเลือกตามรูป ห็จะได้ค่าออกมา
excel5.png

ในส่วนการหาค่าของ min max จะเป็นจากการเลือกจากรูปด้ารบนเป็น min และ max แทน

สรุป ในการบวก ลบ คูณ หาร ด้วย Google Sheets นั้นถึงจะไม่สะดวกเท่ากับเครื่องคิดเลข แต่หากต้องการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการคิด มีส่วนช่วยอย่างมากในการสรุปผลออกมา
- แก้ไขลิงค์ตรงเกริ่น
- และเปลี่ยนขนาดรูปภาพใหม่
- เพิ่มสรุป
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Microsoft Office Knowledge & line & Etc”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests