มาทำความรู้จัก Direct Speech ในภาษาอังกฤษ

Microsoft Office Knowledge Word, Excel, powerpoint, line , โปรแกรมเสริมต่างๆ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

bonwaranyu
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 600
Joined: 14/11/2022 9:51 am

มาทำความรู้จัก Direct Speech ในภาษาอังกฤษ

Post by bonwaranyu »

ในปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของโลกมีผู้คนใช่ภาษาอังกฤษกันอย่างเเพร่หลาย ผู้เรียนภาษาอังกฤษก็เรียนเรื่องของ คำนามหรือคำกริยาเเละอีกมากมายพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนภาษาอังกฤษหรือคนที่สนใจภาษาอังกฤษหรือต้องการเรียนภาษา เราไปทำความรู้จัก Direct Speech วันนี้ผมอยากเเบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรืื่อง Direct Speech ว่ามันคืออะไร เเละมันใช่อย่างไร

รูป Direct Speech
รูป Direct Speech
direct speech (1).jpg (35.9 KiB) Viewed 263 times


Direct speech คืออะไร

Direct speech คือ การยกเอาคำพูดของคนอื่นมาพูดซ้ำอีกครั้งแบบตรงๆ โดยไม่มีการต่อเติม หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประโยค โดยสิ่งที่พูดถึงอาจจะเป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น หรือจะเป็นการเล่าเรื่องให้คนอื่นฟังทีหลังก็ได้ ซึ่งในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษเราจะใส่เครื่องหมายคำพูด หรือ เครื่องหมาย Quotation mark

ตัวอย่างเช่น
 1. Jamie said, “I will wash all the dishes.”
 2. Kim said, “I like Mathematics.”

Dircet speech เราจะสังเกตได้ว่าประโยค Dirct Speech มักขึ้นต้นด้วย S+say/said (to) เช่น He says, "....."
คั่นด้วยเครื่องหมายวรรคตอน เช่น , (comma) หรือ ; (colon) ก่อนที่จะตามด้วยเครื่องหมายคำพูด (Quotation mark) เรามักพบประโยค Direct Speech ตามบทความในหนังสือ บทละคร นิยายหรือการคัดลอกคำกล่าวของบุคคลมาเป็นตัวอย่าง

ประเภทของ Direct Speech
 1. Statement (ประโยคบอลกเล่า)
 2. Question (ประโยคคำถาม)
 3. Command (ประโยคคำสั่ง)
 4. Mixed types (ประโยคหลายประเภทผสมกัน)
1.Statement ของ Direct Speech
ตัวอย่างประโยค

He said, I surf the internet for internet for instructional video clips.


2.Question ของ Direct Speech
ตัวอย่างประโยค

He said,"What is your name?"

3.Command ของ Direct Speech
ตัวอย่างประโยค

Put your hands up if you have any question," said the teacher.

4.Mixed types ของ Direct Speech
ตัวอย่างประโยค

My mom asked me not to stay up late, reminding me that I'd got school the next day.


รูปตัวอย่างโครงสร้างของ Direct speech
รูปตัวอย่างโครงสร้างของ Direct speech
รูปเเบบประโยคของ Direct speech.jpeg (51.83 KiB) Viewed 263 times

สรุป
Direct Speech (การนำเอาคำพูดคนอื่นมาพูดซ้ำโดยตรง) โดยมีด้วยกันอยู่ 4 ประเภทดังนี้ มีลักษณะเเตกต่างกันเเละมีความหมายที่เเตกต่างกัน ผู้เรียนสามารถนำเรื่อง Direct Speech ไปใช้ในสถานการณ์จริงต่างๆได้ๆ เพื่อสามารถสือสารกับชาวต่างชาติได้ดีขึ้นเเละเพิ่มคะเเนนในการทำข้อสอบ กระทู้นี้ีมีไว้เพื่อคนที่จะหาความรู้หรือจะศึกษาภาษาหรือประโยคของภาษาอังกฤษ ดังนั้น เรามีไว้เพื่อช่วยให้การสื่อสารของภาษาอังกฤษได้เข้าใจกับชาวต่างชาติได้มากขึ้นเเละเขียนถูกหลักไวยยากรณ์เเละใช่สอบข้อภาษาอังกฤษต่างๆ ผู้ที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษสามารถเเบ่งบันผู้อืื่นได้ที่ Facebook เเละ Google Drive ได้


อ้างอิง
https://www.wallstreetenglish.in.th/เรียนภาษาอังกฤษ/ทำความรู้จัก-direct-speech-และ-indirect-speech-คือ/
https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/62514/-laneng-lan-
https://www.oxbridge.in.th/grammar-tips/หลักการใช้-direct-indirect-speech
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests