หลักการทดสอบ

Software testing ความรู้ สำหรับ Tester ผู้ทดสอบ เป็นส่วนสำคัญในการ test โปรแกรม การ ทดสอบโปรแกรมมีความรู้แนะนำไว้ในหมวดนี้

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

jay_limm
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4935
Joined: 02/06/2014 9:58 am

หลักการทดสอบ

Post by jay_limm »

หลักการทดสอบ
มีหลักการที่ต้องทำความเข้าใจดังต่อไปนี้

- การทดสอบที่สมบูรณ์ทำไม่ได้ : เพราะการทดสอบนั้นสามารถทำได้หลากหลายกรณี การทดสอบบางอย่างไม่สามารถทดสอบได้ทุกกรณี เพราะเหตุนี้ ผู้ที่ทดสอบจะต้องเลือกกรณีทดสอบส่วนหนึ่งมาทดสอบที่พอจะทำให้มั่นใจว่าการทดสอบด้วยกรณีนั้นๆแล้ว ซอฟต์แวร์จะทำงานได้ถูกต้อง

- การทดสอบเป็นงานที่ยาก : ผู้ทดสอบต้องทำความเข้าใจกับระบบที่จะต้องทดสอบเป็นอย่างดีว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง เข้าใจข้อกำหนด คุณลักษณะและความต้องการของซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งข้อจำกัดหรือเงื่อนไขในการทำงานเป็นอย่างไร ซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าการทดสอบเป็นงานที่ยาก

- เหตุผลหลักของการ test คือ ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น : เป็นการทดสอบที่ดูว่าสามารถป้องกันการเกิด error ตรงไหนได้บ้าง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการทำงานที่ผิดพลาด

- การทดสอบต้องมีการวางแผน : ต้องมีการเตรียมตัวว่าควรทดสอบอะไรบ้าง เตรียมกรณีทดสอบต่างๆ พร้อมทั้ง ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวัง(expected result) ของแต่ละกรณี แต่เนื่องจากกรณีทดสอบมีเยอะ ดังนั้น จึงต้องมีการวางแผนการทดสอบนั่นคือ test plan(แผนการทดสอบ) ซึ่งแผนการทดสอบนั้น ต้องอธิบายวัตถุประสงค์ในการทดสอบพร้อมทั้งวิธีการที่ทำให้วัตถุประสงค์นั้นเป็นจริง ต้องมีวิธีการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบ พร้อมทั้งกำหนดวิธีการตรวจสอบว่าผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม(actual result) กับผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ(expected result)ตรงกันหรือไม่ และต้องวางแผนว่าควรหยุดทดสอบเมื่อไร

- การทดสอบต้องทำอย่างเป็นอิสระ : ในการทดสอบผู้ทดสอบจะต้องทำหน้าที่ทดสอบโดยเฉพาะ อาจจะเป็นทีมงานทดสอบแต่ต้องไม่ใช่ผู้ที่เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นั้นๆ เพื่อความเป็นอิสระในการทดสอบ เรียกผู้ทดสอบที่เป็นอิสระและไม่มีอคติว่า independent tester เหตุผลที่ไม่ควรให้ผู้พัฒนาทดสอบเองเพราะมีจุดที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโค้ด บางจุดอาจจะไม่ได้ทดสอบเพราะคิดว่าตรงที่เขียนโด้ดไปนั้นไม่มีความผิดพลาด แต่พอนำไปใช้งานจริงจุดที่ไม่ได้ทดสอบนั้นทำงานผิดพลาดขึ้นมา
บางที Bug ก็ไม่มีเหตุผล และไม่ต้องการคำจำกัดความ

Return to “Software testing”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests