วงจรชีวิตของการทดสอบ

Software testing ความรู้ สำหรับ Tester ผู้ทดสอบ เป็นส่วนสำคัญในการ test โปรแกรม การ ทดสอบโปรแกรมมีความรู้แนะนำไว้ในหมวดนี้

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

jay_limm
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4935
Joined: 02/06/2014 9:58 am

วงจรชีวิตของการทดสอบ

Post by jay_limm »

03.PNG
03.PNG (34.51 KiB) Viewed 995 times
วงจรชีวิตของการทดสอบ : ดังภาพที่แสดงวงจรชีวิตของการทดสอบ ขั้นตอนในการพัฒาได้แก่ การกำหนดความต้องการของการใช้ง่านซอฟต์แวร์ การออกแบบ การเขียนโปรแกรมนั่นล้วนทำให้เกิด error ได้ทั้งสิ้น ซึ่งจะทำให้เกิดความผิดพลาด(Fault) ที่ส่งต่อไปยังกระบวนการพัฒนาขั้นต่อๆไป

จากภาพจะแบ่งเป็น 3ส่วนใหญ่ๆ คือ
ส่วนของการเพิ่ม bugs(Putting bugs) ในส่วนนี้จะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน
Requirements specification : เป็นตอนการเก็บความต้องการซอฟต์แวร์จากลูกค้า ซึ่งลูกค้าอาจบอกความต้องการไม่ถูกต้อง หรือว่าผู้เก็บข้อมูลไม่เข้าใจความต้องการของลูกค้า ทำให้ได้ข้อกำหนดคุณลักษณะ(Requirements specification)ที่ผิดพลาด

Design : ในส่วนนี้อาจจะมี error ที่เกิดได้จากการออกแบบระบบที่ผิดพลาด หรืออาจจะเกิดจาก Fault ในขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะ(Requirements specification)

Coding : ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม อาจเกิด error จากการเขียน code ผิด หรือ เกิดจาก Fault ในการออกแบบระบบ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนของการหา bugs (Finding bugs): คือการทดสอบระบบนั่นเอง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ส่วนของการเอา bugs ออก(Getting bugs out) ในส่วนนี้จะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน

Fault classification : เป็นการจำแนกว่าเป็น Fault ประเภทไหน(Fault of comission หรือ Fault of omission) ต้องดูจากอาการที่เกิดต้อนรันโปรแกรม(Incident)

Fault isolation : เป็นการแยกว่า Fault แต่ละตัวออกมาและดูว่าเกิดขึ้นที่ไหน

Fault resolution : เป็นขั้นตอนในการแก้ไข Fault ซึ่งแก้เพื่อเอา bug ออก แต่บางครั้งก็อาจจะเป็นการเพิ่ม bug ใหม่ลงไป ซึ่งก่อให้เกิด Fault อันใหม่อีกด้วย เมื่อเกิด Fault ใหม่ก็จะต้องวนไปตามวงจรอีก หรือที่เรียกว่าวงจรชีวิตของการทดสอบ


หากไม่เข้าใจคำศัพท์ บางคำ เช่น fault ,error ดูได้ตามลิ้ง => ความหมายและคำศัพท์เกี่ยวกับการทำ software testing
บางที Bug ก็ไม่มีเหตุผล และไม่ต้องการคำจำกัดความ

Return to “Software testing”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests