ระดับของการทำ software testing

Software testing ความรู้ สำหรับ Tester ผู้ทดสอบ เป็นส่วนสำคัญในการ test โปรแกรม การ ทดสอบโปรแกรมมีความรู้แนะนำไว้ในหมวดนี้

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

jay_limm
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4935
Joined: 02/06/2014 9:58 am

ระดับของการทำ software testing

Post by jay_limm »

06.PNG
06.PNG (23.6 KiB) Viewed 1124 times
ระดับการทดสอบ : เป็นสะท้อนวงจรชีวิตในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตัวอย่างตามรูปจะใช้ Waterfall model ในการพัฒนา การทดสอบจะแยกแยะเป็นระดับได้ชัดเจน พร้อมทั้งมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนในแต่ละขั้นตอน

- การทดสอบระดับ System Testing
การทดสอบระดับนี้ จะสอดคล้องกับการเขียนข้อกำหนดคุณลักษณะของความต้องการซอฟต์แวร์
(requirement specification) จะเอาข้อมูลความต้องการขอลูกค้ามาใช้ในการออกแบบกรณีทดสอบต่างๆ
เพื่อดูการทำงานในภาพรวมว่าตอบสนองความต้องการทั้งในส่วนของฟัง์ชันการทำงานและประสิทธิภาพในการทำงาน
การทดสอบระดับนี้มักจะใช้การทำสอบแบบ Functional testing(Black box)

- การทดสอบระดับ Integration testing
การทดสอบระดับนี้ จะสอดคล้องกับขั้นตอน Preliminary design ซึ่งเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างระบบ เพื่อให้
ทราบว่าซอฟต์แวร์มีระบบย่อยอะไรบ้าง ซึ่งในระบบย่อยจะประกอบด้วยฟังก์ชันต่างๆ ที่สัมพันธ์ การทดสอบระดับนี้
เป็นการทดสอบการทำงานของระบบย่อย ว่าแต่ละระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- การทดสอบระดับ Unit testing
การทดสอบระดับนี้จะสอดคล้องกับขั้นตอน detailed design ซึ่งเกี่ยวกับการออกแบบการทำงานของแต่ละฟังก์โดย
ละเอียด การทดสอบระดับนี้จะทดสอบว่าแต่ละฟังก์ชันสามารถทำงานได้ถูกต้องหรือไม่ และการทดสอบจะต้องแต่
ละฟังก์ชันจะแยกจากกันโดยอิสระ การทดสอบระดับนี้มักจะใช้การทดสอบแบบ Structural testing(White box)
บางที Bug ก็ไม่มีเหตุผล และไม่ต้องการคำจำกัดความ
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Software testing”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest