Page 1 of 1

Selenium IDE - การแก้ปัญหาใน Selenium เมื่อเกิด Windows Alert

Posted: 13/02/2015 1:43 pm
by GoB
การแก้ปัญหาใน Selenium เมื่อเกิด Windows Alert

การแก้ปัญหาใน Selenium เมื่อเกิด Windows Alert ที่เป็นหน้าเปล่า ๆ เราจะมีวิธีในการสั่งปิด Windows ที่เปิดขึ้นมาได้อย่างไร

ตัวอย่างรูปแบบที่เขียน
1.jpg
1.jpg (43.98 KiB) Viewed 783 times
ขั้นแรกเรากำหนดการเปิด Window ครั้งแรก
Command : openWindow
Targer : กำหนด url ที่ต้องการ
Value : กำหนดชื่อตัวแปร (ตัวอย่าง กำหนด เป็นชื่อ erp )

หลังจากที่เรา openWindow แล้วอย่าลืม selectWindow
Command : selectWindow
Targer : เรียกใช้ตัวแปร (ตัวอย่าง กำหนด เป็นชื่อ erp )
Value :

มาถึงในส่วนของวิธีการสั่งปิด Windows Alert ที่เป็นหน้าเปล่า ๆ
2.jpg
2.jpg (43.19 KiB) Viewed 788 times
Command : storeEval
Targer : selenium.getAllWindowNames()[2]
Value : กำหนดชื่อตัวแปร (ตัวอย่าง กำหนด เป็นชื่อ windowName2 )
อย่าลืม หลังจากที่ เปิด Windows ใหม่ ทุกครั้งต้องมีการ selectWindow
Command : selectWindow
Targer : เรียกใช้ตัวแปร (ตัวอย่าง กำหนด เป็นชื่อ windowName2 )
Value :
**หลังจาก สั่ง Close แล้ว ก็ให้ใช้คำสั่ง selectWindow เพื่อให้กลับมาหน้าที่ต้องการให้ทำงาน

**อธิบายเพิ่มเติม
selenium.getAllWindowNames()[2]
= selenium.getAllWindowNames() คือคำสั่งของ Selenium server
= [2] เป็นลำดับของหน้าต่างที่เปิดขึ้นมา

=====เพียงแค่นี้ก็สามารถแก้ปัญหา เมื่อเกิด Windows Alert ที่เป็นหน้าเปล่า ๆ ที่เราต้องการได้=====