Page 1 of 1

ตัวอย่างการเขียน selenium เพื่อให้สามารถล็อกอินเข้าระบบได้

Posted: 07/02/2018 4:26 pm
by Panchalee
สำหรับการหา element ในหน้าเว็บเพื่อนำมาเขียน selenium นั้น มีหลายวิธี
แต่ในวันนี้จะมานำเสนอวิธีการหาโดย XPATH ให้หาช่องกรอกข้อมูลเพื่อเข้าล็อกอิน และ สามารถพิมพ์ User และ Password ได้

โดยโค้ดสำหรับการหาช่องข้อมูลและกรอกข้อมูลมีดังนี้

Code: Select all

driver.find_element_by_xpath("//input[@name='login']").clear()
driver.find_element_by_xpath("//input[@name='login']").send_keys("###")

time.sleep(5)
driver.find_element_by_xpath("//input[@name='password']").clear()
driver.find_element_by_xpath("//input[@name='password']").send_keys("###")

time.sleep(5)
driver.find_element_by_xpath("//button[@name='submit']").click()
โดยโค้ด

Code: Select all

driver.find_element_by_xpath("//input[@name='login']").clear()
driver.find_element_by_xpath("//input[@name='login']").send_keys("###") #ในวงเล็บหลังคำสั่ง .send_keys จะเป็นการกรอกUsername 
จะหมายถึงการหาช่องสำหรับใส่ Username และมีคำสั่ง .send_keys() ซึ่งหมายถึงการใส่ข้อมูลลงไป

โค้ด

Code: Select all

time.sleep(5)
driver.find_element_by_xpath("//input[@name='password']").clear()
driver.find_element_by_xpath("//input[@name='password']").send_keys("###") #ในวงเล็บหลังคำสั่ง .send_keys จะเป็นการกรอกPassword 
โค้ดบรรทัดนี้จะเหมือนกับการใส่ Username เพียงแต่จะมีคำสั่ง time.sleep() ขึ้นมา เพื่อเอาไว้ดีเลย์การทำงาน ไม่ให้ selenium ทำงานเร็วไป

โค้ด

Code: Select all

time.sleep(5)
driver.find_element_by_xpath("//button[@name='submit']").click()
โค้ดบรรทัดนี้จะหมายถึงการกดปุ่ม เพื่อทำการล็อกอินเข้าระบบ

สามารถศึกษาเกี่ยวกับคำสั่งการหา elememt ต่างๆ ได้ที่ selenium python คำสั่ง ใช้สำหรับ การค้นหา Elements บนหน้าเว็บ
ดูวิธีการใช้คำสั่ง time.sleep() ได้ที่ ตัวอย่างการใช้คำสั่ง time.sleep() ใน Selenium