ISO 29110 คืออะไร มาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพการบริหารงาน หรือผลิตภัณฑ์ซอร์ฟแวร์ มีขั้นตอนการขออย่างไร

Software testing ความรู้ สำหรับ Tester ผู้ทดสอบ เป็นส่วนสำคัญในการ test โปรแกรม การ ทดสอบโปรแกรมมีความรู้แนะนำไว้ในหมวดนี้

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

natthanit.r2538
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1875
Joined: 01/06/2020 10:34 am

ISO 29110 คืออะไร มาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพการบริหารงาน หรือผลิตภัณฑ์ซอร์ฟแวร์ มีขั้นตอนการขออย่างไร

Post by natthanit.r2538 »

ISO 29110.png
ISO 29110.png (41.51 KiB) Viewed 1337 times
ISO หรือ International Organization for Standardization เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ว่าด้วยเรื่องมาตรฐาน เป็นองค์กรที่ออกมาตรฐานให้กับธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมาตรฐาน ISO สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์ขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะผลิตสินค้า ขายสินค้าค้า หรือให้บริการใดก็ตาม

ISO 29110 (Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE)) เป็นมาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพการบริหารงาน หรือผลิตภัณฑ์ซอร์ฟแวร์ ให้แก่สถานประกอบการณ์ ผู้ประกอบการ หรือองค์กรที่มีขนาดเล็ก มีพนักงานไม่เกิน 25 คน หรือหน่วยงานด้าน Software ที่อยู่ในองค์กรขนาดใหญ่ โดยจะใช้มาตราฐาน ISO 15540 เป็นแม่แบบ เพื่อให้มีการพัฒนาซอร์ฟแวร์ที่เป็นระบบตามกระบวนการทางสากล โดยจะให้ความสำคัญกับ 2 กระบวนการหลัก คือ
1. กระบวนการด้านการบริหารโครงการ (Project Management)
2. กระบวนการด้านการสร้างซอร์ตแวร์ (Software Implementation)
ทั้ง 2 กระบวนการนี้ ได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานกับองค์กรที่มีขนาดเล็ก ทำให้สามรถประยุกต์ใช้ในองค์กรได้ง่าย โดยกำหรดกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับองค์กรขนาดเล็กได้ จึงทำให้ไม่เกิดปัญหาในการปรับใช้งานเข้ากับองค์กร นอกจากนี้ มาตรฐาน ณฆฯ 29110 ยังช่วยปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรให้มีการบริหารจัดการคุณภาพ และ การบริการด้านซอร์ฟแวร์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการเติบโตขององค์กรมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย

ขั้นตอนการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO 29110
1. องค์กร ยื่นคำรับรองการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐาน
2. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารประกอบคำขอ
3. ทบทวนและเตรียมความพร้อมก่อนประเมิน แต่งตั้งผู้ประเมิน และนัดฟังคำชี้แจ้งแผนการตรวจประเมิน
4. ตรวจประเมิน
5. แจ้งผลประเมิน
6. เตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ เพื่อพิจารณาทบทวนผลการประเมินและตัดสินการรับรองมาตรฐาน ISO 29110
7. ดำเนินการพิจารณาและตัดสินการรับรอง
8. ออกใบรับรองมาตรฐาน ISO 29110 และส่งมอบให้กับผู้ยื่นคำขอที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
9. เผนชยแพร่รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทางเว็บไซต์ของ มูลนิธิสถาบันเพื่อพัฒนานวัตกรรม
10. ตรวจติดตามการรับรอง
11. ตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO 29110 ใหม่ทั้งระบบ

ทำความรู้จัก ISO อื่นๆ ของ งาน IT
https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8 ... 01-it.html
มาตราฐาน ISO/IEC 15504 คืออะไร การดำเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์
https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8 ... 15504.html

ISO/IEC 27001เป็นมาตรฐานนี้เป็นที่มุ่งเน้นด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับขององค์กร
https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8 ... 17799.html

อ้างอิง
https://theoneiso.co.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99-iso-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
https://interset.co.th/iso29110-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2-software/
https://www.masci.or.th/iso-29110-software-engineering-lifecycle-profiles-for-very-small-enterprises-vse/
http://www.innova.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=12
Last edited by natthanit.r2538 on 15/07/2020 6:26 pm, edited 1 time in total.
natthanit.r2538
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1875
Joined: 01/06/2020 10:34 am

Re: ISO 29110 คืออะไร มาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพการบริหารงาน หรือผลิตภัณฑ์ซอร์ฟแวร์ มีขั้นตอนการขออย่างไหร่

Post by natthanit.r2538 »

ขั้นตอนการขอรับรองการประเมินมาตฐานสากล ISO/IEC 29110 มีขั้นตอนดังนี้

1. เตรียมความพร้อมก่อนขอรับการประเมินมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110
องค์กรจะต้องเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจใน ISO/IEC 29110 ให้กับบุคลากรในองค์กร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงมาตรฐานขององค์กรให้ได้ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 รวมไปถึงการจัดเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการดำเนินการขอรับการประเมินมาตรฐาน ISO/IEC 29110 โดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละบริษัท

2. ขั้นตอนการขอรับการประเมินมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณีคือ
2.1. หน่วยงานที่มีความรู้พื้นฐาน ความเข้าใจ พร้อมที่จะเข้ารับการประเมิน สามารถยื่นคำขอการรับรองระบบงานจากสำนักงานที่เป็นหน่วยรับรองระบบงานที่ดำเนินการตรวจมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110
2.2. หน่วยงานที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 จะต้องทำการฝึกอบรมตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 ทำการ Work shop ทำการปรับปรุงกระบวนการตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 และเตรียมความพร้อมในการสอบประเมิน เมื่อผ่านการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการตรวจประเมิน สามารถยื่นคำขอการรับรองระบบงานจากสำนักงานที่เป็นหน่วยรับรองงานที่ดำเนินการตรวจมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110

3. ค่าใช้จ่ายในการขอรับรองการปรับปรุงกระบวนการมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110
Image

อ้างอิงจาก
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Software testing”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests