Page 1 of 1

ส่งออกฐานข้อมูลไม่ได้ครับ Xampp

Posted: 13/04/2016 1:55 pm
by toonytoony2004
ผมกำลังจะอัพเว็บ พอเลือกตารางทั้งหมด แล้วกดส่งออก มันจะเป็นหน้าขาวๆ และไม่มีอะไรเกิดขึ้น

พอจะแก้ไขอย่างไรได้บ้างครับ

ใช้ Xampp ครับ

Re: ส่งออกฐานข้อมูลไม่ได้ครับ

Posted: 15/04/2016 12:53 pm
by mindphp
ฐานขนาดเท่าไหร่ครับ
ลอง เลือกรูปแบบการบีบัดด้วย