Page 1 of 1

class icon facebook เรียกแล้วไม่ขึ้นแสดงฃใน Joomla ครับ

Posted: 05/08/2017 4:03 pm
by Before Dong
ใน Joomla เรียก icon facebook ไม่ได้อะครับ

ส่วนของ Code HTML ครับ

Code: Select all

<a href="https://twitter.com" class="icon-button twitter"><i class="icon-joomla"></i><span></span></a>
<a href="https://facebook.com" class="icon-button facebook"><i class="icon-facebook"></i><span></span></a>
<a href="https://plus.google.com" class="icon-button google-plus"><i class="icon-google-plus"></i><span></span></a>
รูปในหน้าเว็บครับ
Image

ถ้าอยากได้รูป icon facebook มาแสดงต้องใช้อะไรหรอครับ

Re: class icon facebook เรียกแล้วไม่ขึ้นแสดงฃใน Joomla ครับ

Posted: 05/08/2017 7:26 pm
by thatsawan
1. เช็คก่อนว่า ไฟล์ css ถูกเรียกใช้งานจริงมั้ย
2. เช็คว่า css นั้นได้เขียน class เเล้วหรือยัง
3. เช็คว่า icons ดึงเข้ามาใช้งานใน class เรียกใช้งานหรือวาง path ถูกหรือป่าวค่ะ