Page 1 of 1

กำหนดความยาวหัวข้อในหน้า Category blog ยังไงครับ

Posted: 13/06/2019 6:40 pm
by toonytoony2004
ปกติ ถ้าสร้างเมนูใหม่ เป็นเมนู Category blog เลือกให้มีบทความแสดงในหน้านั้น 9 บทความ โดยแบ่งเป็น 3 แถว 3 คอลัมน์ และแสดงส่วนของหัวข้อบทความด้วย

ประเด็นก็คือ เมื่อหัวข้อยาวไม่เท่ากัน จะทำให้บล็อคเรียงไม่เท่ากัน ไม่สวยเลย

ทำยังไงถึงจะจำกัดความยาวของหัวข้อบทความที่จะแสดงได้ครับผม

รบกวนด้วยครับ

Re: กำหนดความยาวหัวข้อในหน้า Category blog ยังไงครับ

Posted: 14/06/2019 12:01 am
by tsukasaz
ถ้าปรับโค้ดหรือ css ก็กำหนดให้แสดงเป็น 9 บทความ แถวละ 1 บทความไปเลย

Re: กำหนดความยาวหัวข้อในหน้า Category blog ยังไงครับ

Posted: 14/06/2019 7:36 pm
by toonytoony2004
ผมชอบแนว 3*3 ครับ คิดว่าสวยดีครับผม เลยมาหาวิธีกำหนดความยาวหัวข้อครับ ^^