Page 1 of 1

อยากทราบวิธีการดึงภาพสินค้าออกมาแสดง ครับ

Posted: 09/07/2019 4:48 pm
by jamepiyawat
ผมสร้าง modules ที่ให้สุ่มชื่อสินค้าออกมาได้แล้วครับแต่ผมอยากจะให้แสดงข้อมูลสินค้าได้แบบหน้าตรงกลางครับ

อยากทราบวิธีการดึงขอมูลสินค้าทั้งชื่อสินค้า,รุปภาพสินค้า,ราคาสินค้า ได้บ้างครับ
Selection_930.png
Selection_930.png (43.84 KiB) Viewed 305 times
ไฟล์ default ครับ

Code: Select all

  <?php foreach ($products as $product): ?>
    <li> <?php echo $product['name_en-GB']; ?></li>
  <?php endforeach; ?>

Re: อยากทราบวิธีการดึงภาพสินค้าออกมาแสดง ครับ

Posted: 09/07/2019 4:58 pm
by Patipat

Code: Select all

<?php foreach ($products as $product): ?>
  <li><?php echo $product['ชื่อ']; ?><br>
<?php echo "<img src='ที่อยู่รูปภาพ" . $order['ชื่อที่เก็บฐานข้อมูลรูปภาพ'] . "' alt='error'> "?><br>
<?php echo $product['ราคา']; ?><br><li>
  <?php endforeach; ?>

Re: อยากทราบวิธีการดึงภาพสินค้าออกมาแสดง ครับ

Posted: 09/07/2019 5:06 pm
by jamepiyawat
ทำได้แล้วครับ ขอบคุณครับ
Selection_932.png
Selection_932.png (201.32 KiB) Viewed 298 times