Page 1 of 1

อยากทราบวิธีการสร้าง Config ใน Joomla สินค้าที่สามารถกำหนดได้เองว่า ให้แสดงแบบไหน

Posted: 13/07/2019 3:04 pm
by Patipat
พอดีได้ทำแสดงสินค้าแบบสไลด์โชว์สินค้าแบบในรูปครับ


ในรูปจะเป็นสินค้าที่ ผมได้ทำแบบกำหนดไว้ได้แค่สินค้า ที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดครับ แต่อยากทราบวว่า ถ้าเราต้องการจะกำหนดสินค้าเองใน Joomla ให้แสดง สินค้าอะไรบ้าง เช่น สินค้าใหม่ สินค้าที่ขายได้ล่าสุด มีวิธีการทำอย่างไรครับ ทำแบบ config ใน joomla ครับ ต้องสร้าง Config แบบไหนให้สามารถเลือก ประเภทสินค้าได้เองครับ
2019-07-13_12-22-57.png

Re: อยากทราบวิธีการสร้าง Config ใน Joomla สินค้าที่สามารถกำหนดได้เองว่า ให้แสดงแบบไหน

Posted: 13/07/2019 4:25 pm
by Patipat
*** เพิ่มเติมครับ


คือ ตอนนี้ผมใช้ตัว List ของ Joomla

Code: Select all

<field
    name="fielda"
    type="list"
    label="FIELDA_LABEL"
    description="FIELDA_DESC"
    >
    <option value="สินค้าขายดี">TYPE_EDITOR</option>
    <option value="สินค้าที่ขายล่าสุด">TYPE_TEXT</option>
   
</field> 
อยากทราบว่า ถ้าเรา กดเลือก ที่ Value สินค้าที่ขายล่าสุดแล้ว ให้ดึงข้อมูล Value ไปใช้ในคลาสอย่างไรครับ ให้สามารถเลือกแสดงสินค้า ที่ขายล่าสุด หรือ สินค้าที่เพิ่มเข้ามาล่าสุด
2019-07-13_16-07-37.png
2019-07-13_16-07-37.png (4.78 KiB) Viewed 337 times
คลาสนี้จะแสดงแสดงสินค้าที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดครับ

Code: Select all

class ModShowProductNewItem
   {
        public function newItem($product_slisdershow)
        {
           $db = Joomla\CMS\Factory::getDbo();
           $query = $db ->getQuery(true)
                        ->select('*')
                        ->from('products')
                        ->order('product_id DESC');
                        $db->setQuery($query,0,$product_slisdershow);
           $items = $db ->loadAssocList();
           return $items;
        }
        
    } 
****ถ้าอยากให้แสดงสินค้าที่ขายได้ล่าสุด ต้องทำ funtion เพิ่มเพื่อแสดงสินค้าขายได้ล่าสุดไหมครับ แล้วสามารถใช้ if เพื่อตอน กด เลือกประเภทสินค้าที่จะแสดง ได้ไหมครับ

Re: อยากทราบวิธีการสร้าง Config ใน Joomla สินค้าที่สามารถกำหนดได้เองว่า ให้แสดงแบบไหน

Posted: 13/07/2019 4:31 pm
by thatsawan
ต้องการนำ config มาใช้งานใน การเเสดงผลนี้ใช้มั้ย

Code: Select all

 public function newItem($product_slisdershow)
        {
           $db = Joomla\CMS\Factory::getDbo();
           $query = $db ->getQuery(true)
                        ->select('*')
                        ->from('products')
                        ->order('product_id DESC');
                        $db->setQuery($query,0,$product_slisdershow);
           $items = $db ->loadAssocList();
           return $items;
        } 

Re: อยากทราบวิธีการสร้าง Config ใน Joomla สินค้าที่สามารถกำหนดได้เองว่า ให้แสดงแบบไหน

Posted: 13/07/2019 4:34 pm
by mindphp
หมายถึง config ใน โมดูลที่จะทำหรือ เปล่า ไม่น่าเกี่ยวกับ สินค้าขายดี

Re: อยากทราบวิธีการสร้าง Config ใน Joomla สินค้าที่สามารถกำหนดได้เองว่า ให้แสดงแบบไหน

Posted: 13/07/2019 4:36 pm
by thatsawan
เขียนใน Joomla verstion อะไร
ถ้าเป็น 1.5
viewtopic.php?f=21&t=9886

Re: อยากทราบวิธีการสร้าง Config ใน Joomla สินค้าที่สามารถกำหนดได้เองว่า ให้แสดงแบบไหน

Posted: 13/07/2019 4:38 pm
by Patipat
mindphp wrote:หมายถึง config ใน โมดูลที่จะทำหรือ เปล่า ไม่น่าเกี่ยวกับ สินค้าขายดี

ใช่ครับ config ในโมดูลที่จะทำครับ แต่ สินค้าขายดี แค่ยกตัวอย่างใน Value ครับว่าให้แสดงสินค้าแบบไหนบ้าง

Re: อยากทราบวิธีการสร้าง Config ใน Joomla สินค้าที่สามารถกำหนดได้เองว่า ให้แสดงแบบไหน

Posted: 13/07/2019 4:39 pm
by Patipat
thatsawan wrote:เขียนใน Joomla verstion อะไร
ถ้าเป็น 1.5
viewtopic.php?f=21&t=9886

ใช้ joomla 3.9.10 ครับ มันสามารถใช้กับ 1.5 ได้ใช่ไหมครับ

Re: อยากทราบวิธีการสร้าง Config ใน Joomla สินค้าที่สามารถกำหนดได้เองว่า ให้แสดงแบบไหน

Posted: 15/07/2019 2:28 am
by tsukasaz
Patipat wrote:คือ ตอนนี้ผมใช้ตัว List ของ Joomla

Code: Select all

<field
    name="fielda"
    type="list"
    label="FIELDA_LABEL"
    description="FIELDA_DESC"
    >
    <option value="สินค้าขายดี">TYPE_EDITOR</option>
    <option value="สินค้าที่ขายล่าสุด">TYPE_TEXT</option>
   
</field> 
วิธีการเรียก config ของ module ไปใช้ ปกติในโฟลเดอร์ module จะต้องมีไฟล์ .php ที่เป็นชื่อเดียวกับโฟลเดอร์ module เช่น module ชื่อ mod_abc

ก็จะมีไฟล์ชื่อ mod_abc.php ตรงนี้เข้าใจนะครับ ทีนี้ในไฟล์ .php ให้เราเรียกใช้ตัวแปรชื่อ $params ตัวแปรนี้จะเก็บค่า config ของ module ไว้ ลอง print_r ดูก็ได้

จาก field xml ตัวอย่าง field ชื่อว่า fielda (ดูจากคำว่า name) การเรียกใช้จะเขียน $params->get('fielda');