ต้องการให้ ใน list แสดงชื่อจังหวัด เพื่อใช้เลือกแสดงครับ

ถามตอบ ปัญหาการพัฒนา Extension ไม่ว่าจะเป็น Module plugin Component หรือ แม้แต่ template การปรับแต่งโค้ด Joomla ต่างๆ ทุกเวอร์ชั่น 1.5 2.5 หรือ 3.x

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
bankjittapol
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 344
Joined: 21/10/2019 10:19 am

ต้องการให้ ใน list แสดงชื่อจังหวัด เพื่อใช้เลือกแสดงครับ

Post by bankjittapol »

ต้องการให้ ใน list แสดงชื่อจังหวัด เพื่อใช้เลือกแสดงครับ
คือผมทำการดึงข้อมูล จากพยากรณ์กากาศ จากกรมอุตุ มา แล้วอยากให้ใน list แสดงชื่อจังหวัดครับ ขอคำแนะนำหน่อยครับ
Image


mod_weather_forcecast

Code: Select all

require_once __DIR__ . '/helper.php';

$helper = new ModWeatherForcecastHelper();

$product = $helper->getItems();
$params->get('selProvinces');

require(JModuleHelper::getLayoutPath('mod_weather_forcecast','default'));
helper

Code: Select all

class ModWeatherForcecastHelper
{
	Public function getItems(){
		$url = 'https://data.tmd.go.th/api/WeatherForecast7Days/V1/?type=json';
		$data_url = file_get_contents($url);
		return $data_url;
	}

}

default

Code: Select all

<?php


print_r($params['selProvinces']);

$all = json_decode($product, true);
$all_provinces = $all['Provinces'];
 foreach ($all_provinces as $key => $provinces) {
   $sevenDay = $provinces['SevenDaysForecast'];
?>

<div class="form-group">
<div class="col-12">
 <div class="col-md-6">
 <h3 class="provinceName"><?php echo $provinces['ProvinceNameTh']; ?></h3></div>
<div class="weather ">
 <span ><?php echo $sevenDay[0]['WeatherDescription']." ".$sevenDay[0]['TempartureLevel']; ?></span><br>
 <span><?php echo "ฝนปกคลุมพื้นที่ ".$sevenDay[0]['Rain']['Value']."".$sevenDay[0]['Rain']['Unit']; ?></span><br>
 <span><?php echo "ทิศทางลม ".$sevenDay[0]['WindDirection']['Value']." องศา ที่ ".$sevenDay[0]['WindSpeed']['Value']." ".$sevenDay[0]['WindSpeed']['Unit']; ?></span><br>
</div>
</div>
<div class="col-md-12">
 <span class="temp"><?php echo $sevenDay[0]['MaxTemperature']['Value']."°C "; ?></span>
</div>
<?php foreach ($sevenDay as $key => $aDay): ?>
<div>
 <?php echo $aDay['Date']; ?>
 <span><?//php echo $aDay['Date']; ?></span>
 <span><?php echo $aDay['MaxTemperature']['Value']."°C / ".$aDay['MinTemperature']['Value']."°C"; ?></span>
</div>
<?php endforeach; ?>
</div>
<?php } ?>

xml

Code: Select all

			<field name="selProvinces" type="list" label="select" multiple="true" description="FIELDA_DESC">
					<option value="1">TYPE_EDITOR</option>
					<option value="2">TYPE_TEXT</option>
					<option value="3">TYPE_TEXTAREA</option>
				</field>

User avatar
tsukasaz
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 12364
Joined: 18/04/2012 9:39 am

Re: ต้องการให้ ใน list แสดงชื่อจังหวัด เพื่อใช้เลือกแสดงครับ

Post by tsukasaz »

กรณีที่ต้องการให้รายการที่อยู่ใน list ดึงจากฐานข้อมูล หรือ แสดงแบบ Dynamic เราต้องสร้าง field type เองครับ

วิธีสร้างดูได้จาก การสร้าง Field สำหรับ XML Form ในระบบ Joomla
The last bug isn't fixed until the last user is dead. (Sidney Markowitz, 1995)
User avatar
bankjittapol
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 344
Joined: 21/10/2019 10:19 am

Re: ต้องการให้ ใน list แสดงชื่อจังหวัด เพื่อใช้เลือกแสดงครับ

Post by bankjittapol »

tsukasaz wrote: 18/11/2019 3:14 pm กรณีที่ต้องการให้รายการที่อยู่ใน list ดึงจากฐานข้อมูล หรือ แสดงแบบ Dynamic เราต้องสร้าง field type เองครับ

วิธีสร้างดูได้จาก การสร้าง Field สำหรับ XML Form ในระบบ Joomla
เข้าไปดูแล้ว ไม่ค่อยเข้าใจเลยครับ จากลิงค์ หน้า xml จะนำข้อมูลใน class นั้นมาได้ยังไงครับ
Post Reply

Return to “Joomla Development”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest