ทำ google structured ถ้าจะเอาค่า name publisher ได้จากไหนค่ะ

ถามตอบ ปัญหาการพัฒนา Extension ไม่ว่าจะเป็น Module plugin Component หรือ แม้แต่ template การปรับแต่งโค้ด Joomla ต่างๆ ทุกเวอร์ชั่น 1.5 2.5 หรือ 3.x

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
eange08
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 874
Joined: 22/12/2020 10:09 am

ทำ google structured ถ้าจะเอาค่า name publisher ได้จากไหนค่ะ

Post by eange08 »

พอดี print_r($this->item) เพื่อดูว่ามีส่งค่าในบทความออกมา แต่ไม่รู้ว่าจะเอา name ของ publisher จาก created_by หรือ author ค่ะ

Code: Select all

stdClass Object
(
  [id] => 24
  [asset_id] => 122
  [title] => Joomla!
  [alias] => joomla
  [introtext] => <p>Congratulations! You have a Joomla site! Joomla makes it easy to build a website just the way you want it and keep it simple to update and maintain.</p>
<p>Joomla is a flexible and powerful platform, whether you are building a small site for yourself or a huge site with hundreds of thousands of visitors. Joomla is open source, which means you can make it work just the way you want it to.</p>
<p>The content in this installation of Joomla has been designed to give you an in depth tour of Joomla's features.</p>
<p> </p>
<p><img class="img_code" title="Set Nameservers." src="images/powered_by.png" alt="Set Nameservers." width="426" height="310" /></p> 
  [fulltext] => 
  [state] => 1
  [catid] => 19
  [created] => 2011-01-01 00:00:01
  [created_by] => 926
  [created_by_alias] => Joomla
  [modified] => 2017-02-16 08:28:38
  [modified_by] => 926
  [checked_out] => 0
  [checked_out_time] => 0000-00-00 00:00:00
  [publish_up] => 2011-01-01 00:00:01
  [publish_down] => 0000-00-00 00:00:00
  [images] => {"image_intro":"","float_intro":"","image_intro_alt":"","image_intro_caption":"","image_fulltext":"","float_fulltext":"","image_fulltext_alt":"","image_fulltext_caption":""}
  [urls] => {"urla":false,"urlatext":"","targeta":"","urlb":false,"urlbtext":"","targetb":"","urlc":false,"urlctext":"","targetc":""}
  [attribs] => {"show_title":"","link_titles":"","show_tags":"","show_intro":"","info_block_position":"0","info_block_show_title":"","show_category":"","link_category":"","show_parent_category":"","link_parent_category":"","show_author":"","link_author":"","show_create_date":"","show_modify_date":"","show_publish_date":"","show_item_navigation":"","show_icons":"","show_print_icon":"","show_email_icon":"","show_vote":"","show_hits":"","show_noauth":"","urls_position":"","alternative_readmore":"","article_layout":"","show_publishing_options":"","show_article_options":"","show_urls_images_backend":"","show_urls_images_frontend":""}
  [version] => 4
  [ordering] => 3
  [metakey] => 
  [metadesc] => 
  [access] => 1
  [hits] => 16
  [metadata] => Joomla\Registry\Registry Object
    (
      [data:protected] => stdClass Object
        (
          [robots] => 
          [author] => 
          [rights] => 
          [xreference] => 
        )

      [initialized:protected] => 1
      [separator] => .
    )

  [featured] => 1
  [language] => *
  [xreference] => 
  [category_title] => Joomla!
  [category_alias] => joomla
  [category_access] => 1
  [author] => Super User
  [parent_title] => Sample Data-Articles
  [parent_id] => 14
  [parent_route] => sample-data-articles
  [parent_alias] => sample-data-articles
  [rating] => 
  [rating_count] => 
  [params] => Joomla\Registry\Registry Object
    (
      [data:protected] => stdClass Object
        (
          [article_layout] => _:default
          [show_title] => 1
          [link_titles] => 1
          [show_intro] => 1
          [info_block_position] => 0
          [info_block_show_title] => 1
          [show_category] => 1
          [link_category] => 1
          [show_parent_category] => 0
          [link_parent_category] => 0
          [show_associations] => 0
          [flags] => 1
          [show_author] => 1
          [link_author] => 0
          [show_create_date] => 0
          [show_modify_date] => 0
          [show_publish_date] => 1
          [show_item_navigation] => 1
          [show_vote] => 1
          [show_readmore] => 1
          [show_readmore_title] => 1
          [readmore_limit] => 100
          [show_tags] => 1
          [show_icons] => 1
          [show_print_icon] => 1
          [show_email_icon] => 1
          [show_hits] => 1
          [record_hits] => 1
          [show_noauth] => 0
          [urls_position] => 0
          [captcha] => 
          [show_publishing_options] => 1
          [show_article_options] => 1
          [save_history] => 1
          [history_limit] => 10
          [show_urls_images_frontend] => 1
          [show_urls_images_backend] => 1
          [targeta] => 0
          [targetb] => 0
          [targetc] => 0
          [float_intro] => left
          [float_fulltext] => left
          [category_layout] => _:blog
          [show_category_heading_title_text] => 1
          [show_category_title] => 0
          [show_description] => 0
          [show_description_image] => 0
          [maxLevel] => 1
          [show_empty_categories] => 0
          [show_no_articles] => 1
          [show_subcat_desc] => 1
          [show_cat_num_articles] => 0
          [show_cat_tags] => 1
          [show_base_description] => 1
          [maxLevelcat] => -1
          [show_empty_categories_cat] => 0
          [show_subcat_desc_cat] => 1
          [show_cat_num_articles_cat] => 1
          [num_leading_articles] => 1
          [num_intro_articles] => 4
          [num_columns] => 2
          [num_links] => 4
          [multi_column_order] => 0
          [show_subcategory_content] => 0
          [show_pagination_limit] => 1
          [filter_field] => hide
          [show_headings] => 1
          [list_show_date] => 0
          [date_format] => 
          [list_show_hits] => 1
          [list_show_author] => 1
          [list_show_votes] => 0
          [list_show_ratings] => 0
          [orderby_pri] => order
          [orderby_sec] => rdate
          [order_date] => published
          [show_pagination] => 2
          [show_pagination_results] => 1
          [show_featured] => show
          [show_feed_link] => 1
          [feed_summary] => 0
          [feed_show_readmore] => 0
          [sef_advanced] => 0
          [sef_ids] => 0
          [custom_fields_enable] => 1
          [show_page_heading] => 
          [display_num] => 10
          [menu_text] => 1
          [menu_show] => 1
          [secure] => 0
          [page_title] => Joomla Categories
          [page_description] => 
          [page_rights] => 
          [robots] => 
          [access-view] => 1
        )

      [initialized:protected] => 1
      [separator] => .
    )

  [tagLayout] => Joomla\CMS\Layout\FileLayout Object
    (
      [layoutId:protected] => joomla.content.tags
      [basePath:protected] => 
      [fullPath:protected] => 
      [includePaths:protected] => Array
        (
        )

      [options:protected] => Joomla\Registry\Registry Object
        (
          [data:protected] => stdClass Object
            (
              [component] => com_content
              [client] => 0
            )

          [initialized:protected] => 
          [separator] => .
        )

      [data:protected] => Array
        (
        )

      [debugMessages:protected] => Array
        (
        )

    )

  [slug] => 24:joomla
  [catslug] => 19:joomla
  [parent_slug] => 14:sample-data-articles
  [readmore_link] => /mindphp/en/sample-sites-2/joomla-categories/24-joomla.html
  [text] => <p>Congratulations! You have a Joomla site! Joomla makes it easy to build a website just the way you want it and keep it simple to update and maintain.</p>
<p>Joomla is a flexible and powerful platform, whether you are building a small site for yourself or a huge site with hundreds of thousands of visitors. Joomla is open source, which means you can make it work just the way you want it to.</p>
<p>The content in this installation of Joomla has been designed to give you an in depth tour of Joomla's features.</p>
<p> </p>
<p><img class="img_code" title="Set Nameservers." src="images/powered_by.png" alt="Set Nameservers." width="426" height="310" /></p> 
  [tags] => Joomla\CMS\Helper\TagsHelper Object
    (
      [tagsChanged:protected] => 
      [replaceTags:protected] => 
      [typeAlias] => 
      [itemTags] => Array
        (
        )

    )

  [jcfields] => Array
    (
      [1] => stdClass Object
        (
          [id] => 1
          [title] => Title
          [name] => title
          [checked_out] => 0
          [checked_out_time] => 0000-00-00 00:00:00
          [note] => 
          [state] => 1
          [access] => 1
          [created_time] => 2018-07-11 02:43:01
          [created_user_id] => 926
          [ordering] => 1
          [language] => *
          [fieldparams] => Joomla\Registry\Registry Object
            (
              [data:protected] => stdClass Object
                (
                  [filter] => 
                  [maxlength] => 
                )

              [initialized:protected] => 1
              [separator] => .
            )

          [params] => Joomla\Registry\Registry Object
            (
              [data:protected] => stdClass Object
                (
                  [hint] => 
                  [render_class] => 
                  [class] => 
                  [showlabel] => 0
                  [show_on] => 
                  [display] => 0
                  [display_readonly] => 2
                )

              [initialized:protected] => 1
              [separator] => .
            )

          [type] => text
          [default_value] => 
          [context] => com_content.article
          [group_id] => 1
          [label] => Title
          [description] => 
          [required] => 0
          [language_title] => 
          [language_image] => 
          [editor] => 
          [access_level] => Public
          [author_name] => Super User
          [group_title] => Joomla Extensions
          [group_access] => 1
          [group_state] => 1
          [group_note] => 
          [value] => 
          [rawvalue] => 
        )

      [12] => stdClass Object
        (
          [id] => 12
          [title] => Description
          [name] => description
          [checked_out] => 0
          [checked_out_time] => 0000-00-00 00:00:00
          [note] => 
          [state] => 1
          [access] => 1
          [created_time] => 2018-07-11 03:40:05
          [created_user_id] => 926
          [ordering] => 2
          [language] => *
          [fieldparams] => Joomla\Registry\Registry Object
            (
              [data:protected] => stdClass Object
                (
                  [buttons] => 1
                  [width] => 
                  [height] => 
                  [filter] => safehtml
                )

              [initialized:protected] => 1
              [separator] => .
            )

          [params] => Joomla\Registry\Registry Object
            (
              [data:protected] => stdClass Object
                (
                  [hint] => 
                  [render_class] => 
                  [class] => 
                  [showlabel] => 0
                  [show_on] => 
                  [display] => 0
                  [display_readonly] => 2
                )

              [initialized:protected] => 1
              [separator] => .
            )

          [type] => editor
          [default_value] => 
          [context] => com_content.article
          [group_id] => 1
          [label] => Description
          [description] => 
          [required] => 0
          [language_title] => 
          [language_image] => 
          [editor] => 
          [access_level] => Public
          [author_name] => Super User
          [group_title] => Joomla Extensions
          [group_access] => 1
          [group_state] => 1
          [group_note] => 
          [value] => 
          [rawvalue] => 
        )

      [3] => stdClass Object
        (
          [id] => 3
          [title] => Version
          [name] => version
          [checked_out] => 0
          [checked_out_time] => 0000-00-00 00:00:00
          [note] => 
          [state] => 1
          [access] => 1
          [created_time] => 2018-07-11 02:45:08
          [created_user_id] => 926
          [ordering] => 3
          [language] => *
          [fieldparams] => Joomla\Registry\Registry Object
            (
              [data:protected] => stdClass Object
                (
                  [filter] => 
                  [maxlength] => 
                )

              [initialized:protected] => 1
              [separator] => .
            )

          [params] => Joomla\Registry\Registry Object
            (
              [data:protected] => stdClass Object
                (
                  [hint] => 
                  [render_class] => 
                  [class] => 
                  [showlabel] => 1
                  [show_on] => 
                  [display] => 0
                  [display_readonly] => 2
                )

              [initialized:protected] => 1
              [separator] => .
            )

          [type] => text
          [default_value] => 
          [context] => com_content.article
          [group_id] => 1
          [label] => Version
          [description] => 
          [required] => 0
          [language_title] => 
          [language_image] => 
          [editor] => 
          [access_level] => Public
          [author_name] => Super User
          [group_title] => Joomla Extensions
          [group_access] => 1
          [group_state] => 1
          [group_note] => 
          [value] => 
          [rawvalue] => 
        )

      [4] => stdClass Object
        (
          [id] => 4
          [title] => Extension Type
          [name] => extension-type
          [checked_out] => 0
          [checked_out_time] => 0000-00-00 00:00:00
          [note] => 
          [state] => 1
          [access] => 1
          [created_time] => 2018-07-11 02:46:51
          [created_user_id] => 926
          [ordering] => 4
          [language] => *
          [fieldparams] => Joomla\Registry\Registry Object
            (
              [data:protected] => stdClass Object
                (
                  [options] => stdClass Object
                    (
                      [options0] => stdClass Object
                        (
                          [name] => Component
                          [value] => component
                        )

                      [options1] => stdClass Object
                        (
                          [name] => Module
                          [value] => module
                        )

                      [options2] => stdClass Object
                        (
                          [name] => Plugin
                          [value] => plugin
                        )

                      [options3] => stdClass Object
                        (
                          [name] => Template
                          [value] => template
                        )

                    )

                )

              [initialized:protected] => 1
              [separator] => .
            )

          [params] => Joomla\Registry\Registry Object
            (
              [data:protected] => stdClass Object
                (
                  [hint] => 
                  [render_class] => 
                  [class] => btn-group
                  [showlabel] => 1
                  [show_on] => 
                  [display] => 0
                  [display_readonly] => 2
                )

              [initialized:protected] => 1
              [separator] => .
            )

          [type] => radio
          [default_value] => 
          [context] => com_content.article
          [group_id] => 1
          [label] => Extension Type
          [description] => 
          [required] => 0
          [language_title] => 
          [language_image] => 
          [editor] => 
          [access_level] => Public
          [author_name] => Super User
          [group_title] => Joomla Extensions
          [group_access] => 1
          [group_state] => 1
          [group_note] => 
          [value] => 
          [rawvalue] => 
        )

      [5] => stdClass Object
        (
          [id] => 5
          [title] => Compatibility
          [name] => compatibility
          [checked_out] => 0
          [checked_out_time] => 0000-00-00 00:00:00
          [note] => 
          [state] => 1
          [access] => 1
          [created_time] => 2018-07-11 02:48:46
          [created_user_id] => 926
          [ordering] => 5
          [language] => *
          [fieldparams] => Joomla\Registry\Registry Object
            (
              [data:protected] => stdClass Object
                (
                  [options] => stdClass Object
                    (
                      [options0] => stdClass Object
                        (
                          [name] => 3.x
                          [value] => 3x
                        )

                      [options1] => stdClass Object
                        (
                          [name] => 4.x
                          [value] => 4x
                        )

                    )

                )

              [initialized:protected] => 1
              [separator] => .
            )

          [params] => Joomla\Registry\Registry Object
            (
              [data:protected] => stdClass Object
                (
                  [hint] => 
                  [class] => 
                  [label_class] => 
                  [show_on] => 
                  [render_class] => 
                  [showlabel] => 1
                  [label_render_class] => 
                  [display] => 0
                  [layout] => 
                  [display_readonly] => 2
                )

              [initialized:protected] => 1
              [separator] => .
            )

          [type] => checkboxes
          [default_value] => 
          [context] => com_content.article
          [group_id] => 1
          [label] => Compatibility
          [description] => 
          [required] => 0
          [language_title] => 
          [language_image] => 
          [editor] => 
          [access_level] => Public
          [author_name] => Super User
          [group_title] => Joomla Extensions
          [group_access] => 1
          [group_state] => 1
          [group_note] => 
          [value] => 
          [rawvalue] => 
        )

      [6] => stdClass Object
        (
          [id] => 6
          [title] => Image
          [name] => image
          [checked_out] => 0
          [checked_out_time] => 0000-00-00 00:00:00
          [note] => 
          [state] => 1
          [access] => 1
          [created_time] => 2018-07-11 02:50:13
          [created_user_id] => 926
          [ordering] => 6
          [language] => *
          [fieldparams] => Joomla\Registry\Registry Object
            (
              [data:protected] => stdClass Object
                (
                  [directory] => 
                  [preview] => 
                  [image_class] => 
                )

              [initialized:protected] => 1
              [separator] => .
            )

          [params] => Joomla\Registry\Registry Object
            (
              [data:protected] => stdClass Object
                (
                  [hint] => 
                  [render_class] => 
                  [class] => 
                  [showlabel] => 0
                  [show_on] => 
                  [display] => 0
                  [display_readonly] => 2
                )

              [initialized:protected] => 1
              [separator] => .
            )

          [type] => media
          [default_value] => 
          [context] => com_content.article
          [group_id] => 1
          [label] => Image
          [description] => 
          [required] => 0
          [language_title] => 
          [language_image] => 
          [editor] => 
          [access_level] => Public
          [author_name] => Super User
          [group_title] => Joomla Extensions
          [group_access] => 1
          [group_state] => 1
          [group_note] => 
          [value] => 
          [rawvalue] => 
        )

      [7] => stdClass Object
        (
          [id] => 7
          [title] => Download
          [name] => download
          [checked_out] => 0
          [checked_out_time] => 0000-00-00 00:00:00
          [note] => 
          [state] => 1
          [access] => 1
          [created_time] => 2018-07-11 02:53:20
          [created_user_id] => 926
          [ordering] => 7
          [language] => *
          [fieldparams] => Joomla\Registry\Registry Object
            (
              [data:protected] => stdClass Object
                (
                  [schemes] => Array
                    (
                      [0] => http
                      [1] => https
                    )

                  [relative] => 
                )

              [initialized:protected] => 1
              [separator] => .
            )

          [params] => Joomla\Registry\Registry Object
            (
              [data:protected] => stdClass Object
                (
                  [hint] => 
                  [render_class] => 
                  [class] => 
                  [showlabel] => 1
                  [show_on] => 
                  [display] => 0
                  [display_readonly] => 2
                )

              [initialized:protected] => 1
              [separator] => .
            )

          [type] => url
          [default_value] => 
          [context] => com_content.article
          [group_id] => 1
          [label] => Download
          [description] => 
          [required] => 0
          [language_title] => 
          [language_image] => 
          [editor] => 
          [access_level] => Public
          [author_name] => Super User
          [group_title] => Joomla Extensions
          [group_access] => 1
          [group_state] => 1
          [group_note] => 
          [value] => 
          [rawvalue] => 
        )

      [8] => stdClass Object
        (
          [id] => 8
          [title] => Manual
          [name] => manual
          [checked_out] => 0
          [checked_out_time] => 0000-00-00 00:00:00
          [note] => 
          [state] => 1
          [access] => 1
          [created_time] => 2018-07-11 02:53:45
          [created_user_id] => 926
          [ordering] => 8
          [language] => *
          [fieldparams] => Joomla\Registry\Registry Object
            (
              [data:protected] => stdClass Object
                (
                  [schemes] => Array
                    (
                      [0] => http
                      [1] => https
                    )

                  [relative] => 
                )

              [initialized:protected] => 1
              [separator] => .
            )

          [params] => Joomla\Registry\Registry Object
            (
              [data:protected] => stdClass Object
                (
                  [hint] => 
                  [render_class] => 
                  [class] => 
                  [showlabel] => 1
                  [show_on] => 
                  [display] => 0
                  [display_readonly] => 2
                )

              [initialized:protected] => 1
              [separator] => .
            )

          [type] => url
          [default_value] => 
          [context] => com_content.article
          [group_id] => 1
          [label] => Manual
          [description] => 
          [required] => 0
          [language_title] => 
          [language_image] => 
          [editor] => 
          [access_level] => Public
          [author_name] => Super User
          [group_title] => Joomla Extensions
          [group_access] => 1
          [group_state] => 1
          [group_note] => 
          [value] => 
          [rawvalue] => 
        )

      [9] => stdClass Object
        (
          [id] => 9
          [title] => Video
          [name] => video
          [checked_out] => 0
          [checked_out_time] => 0000-00-00 00:00:00
          [note] => 
          [state] => 1
          [access] => 1
          [created_time] => 2018-07-11 02:54:03
          [created_user_id] => 926
          [ordering] => 9
          [language] => *
          [fieldparams] => Joomla\Registry\Registry Object
            (
              [data:protected] => stdClass Object
                (
                  [schemes] => Array
                    (
                      [0] => http
                      [1] => https
                    )

                  [relative] => 
                )

              [initialized:protected] => 1
              [separator] => .
            )

          [params] => Joomla\Registry\Registry Object
            (
              [data:protected] => stdClass Object
                (
                  [hint] => 
                  [render_class] => 
                  [class] => 
                  [showlabel] => 1
                  [show_on] => 
                  [display] => 0
                  [display_readonly] => 2
                )

              [initialized:protected] => 1
              [separator] => .
            )

          [type] => url
          [default_value] => 
          [context] => com_content.article
          [group_id] => 1
          [label] => Video
          [description] => 
          [required] => 0
          [language_title] => 
          [language_image] => 
          [editor] => 
          [access_level] => Public
          [author_name] => Super User
          [group_title] => Joomla Extensions
          [group_access] => 1
          [group_state] => 1
          [group_note] => 
          [value] => 
          [rawvalue] => 
        )

      [10] => stdClass Object
        (
          [id] => 10
          [title] => Support
          [name] => support
          [checked_out] => 0
          [checked_out_time] => 0000-00-00 00:00:00
          [note] => 
          [state] => 1
          [access] => 1
          [created_time] => 2018-07-11 02:54:33
          [created_user_id] => 926
          [ordering] => 10
          [language] => *
          [fieldparams] => Joomla\Registry\Registry Object
            (
              [data:protected] => stdClass Object
                (
                  [schemes] => Array
                    (
                      [0] => http
                      [1] => https
                    )

                  [relative] => 
                )

              [initialized:protected] => 1
              [separator] => .
            )

          [params] => Joomla\Registry\Registry Object
            (
              [data:protected] => stdClass Object
                (
                  [hint] => 
                  [render_class] => 
                  [class] => 
                  [showlabel] => 1
                  [show_on] => 
                  [display] => 0
                  [display_readonly] => 2
                )

              [initialized:protected] => 1
              [separator] => .
            )

          [type] => url
          [default_value] => 
          [context] => com_content.article
          [group_id] => 1
          [label] => Support
          [description] => 
          [required] => 0
          [language_title] => 
          [language_image] => 
          [editor] => 
          [access_level] => Public
          [author_name] => Super User
          [group_title] => Joomla Extensions
          [group_access] => 1
          [group_state] => 1
          [group_note] => 
          [value] => 
          [rawvalue] => 
        )

      [13] => stdClass Object
        (
          [id] => 13
          [title] => Images
          [name] => images
          [checked_out] => 0
          [checked_out_time] => 0000-00-00 00:00:00
          [note] => 
          [state] => 1
          [access] => 1
          [created_time] => 2018-07-11 04:33:37
          [created_user_id] => 926
          [ordering] => 11
          [language] => *
          [fieldparams] => Joomla\Registry\Registry Object
            (
              [data:protected] => stdClass Object
                (
                  [directory] => 
                  [multiple] => 1
                  [image_class] => 
                )

              [initialized:protected] => 1
              [separator] => .
            )

          [params] => Joomla\Registry\Registry Object
            (
              [data:protected] => stdClass Object
                (
                  [hint] => 
                  [render_class] => 
                  [class] => 
                  [showlabel] => 0
                  [show_on] => 
                  [display] => 0
                  [display_readonly] => 2
                )

              [initialized:protected] => 1
              [separator] => .
            )

          [type] => imagelist
          [default_value] => 
          [context] => com_content.article
          [group_id] => 1
          [label] => Images
          [description] => 
          [required] => 0
          [language_title] => 
          [language_image] => 
          [editor] => 
          [access_level] => Public
          [author_name] => Super User
          [group_title] => Joomla Extensions
          [group_access] => 1
          [group_state] => 1
          [group_note] => 
          [value] => 
          [rawvalue] => 
        )

    )

  [event] => stdClass Object
    (
      [afterDisplayTitle] => 
      [beforeDisplayContent] => <div class="msocial-container clearfix row-fluid"><div class="span12 col-md-12"><div class="msocial-line pull-right hidden-desktop hidden-md hidden-lg"><a href="http://line.me/R/msg/text/?Joomla! http://localhost/mindphp/en/sample-sites-2/joomla-categories/24-joomla.html"><img src="http://localhost/mindphp/plugins/content/msocial/assets/img/icon_line.png" width="80" alt="LINE it!" /></a></div><div class="msocial-tw pull-right"><a href="https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Flocalhost%2Fmindphp%2Fen%2Fsample-sites-2%2Fjoomla-categories%2F24-joomla.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Joomla%21&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Flocalhost%2Fmindphp%2Fen%2Fsample-sites-2%2Fjoomla-categories%2F24-joomla.html" class="twitter-share-button" data-counturl="http://localhost/mindphp/en/sample-sites-2/joomla-categories/24-joomla.html" lang="en" data-text="Joomla!" data-count="horizontal">Tweet</a></div><div class="msocial-fb pull-right hidden"><div class="fb-share-button" data-href="http://localhost/mindphp/en/sample-sites-2/joomla-categories/24-joomla.html" data-layout="button_count" data-lang="en_GB"></div></div><div id="msocial_facebook_app_id" class="hidden">533108120401027</div><div class="msocial-fb-like pull-right hidden"> <div class="fb-like" 
				data-href="http://localhost/mindphp/en/sample-sites-2/joomla-categories/24-joomla.html" 
				data-layout="button" 
				data-action="like">
			</div></div></div><div class="clearfix"></div></div>
<div class="content_rating">
		<img src="/mindphp/templates/mindphp/images/system/rating_star_blank.png" alt="Star Inactive" /><img src="/mindphp/templates/mindphp/images/system/rating_star_blank.png" alt="Star Inactive" /><img src="/mindphp/templates/mindphp/images/system/rating_star_blank.png" alt="Star Inactive" /><img src="/mindphp/templates/mindphp/images/system/rating_star_blank.png" alt="Star Inactive" /><img src="/mindphp/templates/mindphp/images/system/rating_star_blank.png" alt="Star Inactive" /></div>
<form method="post" action="http://localhost/mindphp/en/sample-sites-2/joomla-categories/24-joomla.html?hitcount=0" class="form-inline">
	<span class="content_vote">
		<label class="unseen element-invisible" for="content_vote_24">Please Rate</label>
		<select id="content_vote_24" name="user_rating">
	<option value="1">Vote 1</option>
	<option value="2">Vote 2</option>
	<option value="3">Vote 3</option>
	<option value="4">Vote 4</option>
	<option value="5" selected="selected">Vote 5</option>
</select>
		&#160;<input class="btn btn-mini" type="submit" name="submit_vote" value="Rate" />
		<input type="hidden" name="task" value="article.vote" />
		<input type="hidden" name="hitcount" value="0" />
		<input type="hidden" name="url" value="http://localhost/mindphp/en/sample-sites-2/joomla-categories/24-joomla.html?hitcount=0" />
		<input type="hidden" name="4c2c2e03de75ba157ddc02c4949a5099" value="1" />	</span>
</form>
      [afterDisplayContent] => 
    )

  [prev] => /mindphp/en/sample-sites-2/joomla-categories/22-getting-started.html
  [next] => /mindphp/en/sample-sites-2/joomla-categories/32-options.html
  [prev_label] => Prev
  [next_label] => Next
  [pagination] => <ul class="pager pagenav">
	<li class="previous">
		<a class="hasTooltip" title="Getting Started" aria-label="Previous article: Getting Started" href="/mindphp/en/sample-sites-2/joomla-categories/22-getting-started.html" rel="prev">
			<span class="icon-chevron-left" aria-hidden="true"></span> <span aria-hidden="true">Prev</span>		</a>
	</li>
	<li class="next">
		<a class="hasTooltip" title="Options" aria-label="Next article: Options" href="/mindphp/en/sample-sites-2/joomla-categories/32-options.html" rel="next">
			<span aria-hidden="true">Next</span> <span class="icon-chevron-right" aria-hidden="true"></span>		</a>
	</li>
</ul>

  [paginationposition] => 1
  [paginationrelative] => 0
)
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27595
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ทำ google structured ถ้าจะเอาค่า name publisher ได้จากไหนค่ะ

Post by mindphp »

author
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
eange08
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 874
Joined: 22/12/2020 10:09 am

Re: ทำ google structured ถ้าจะเอาค่า name publisher ได้จากไหนค่ะ

Post by eange08 »

ขอบคุณค่ะ
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Joomla Development”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests