ทำ google structured ใช้แบบ Json แล้วหน้าที่แสดงบทความเดียวกันหมด

ถามตอบ ปัญหาการพัฒนา Extension ไม่ว่าจะเป็น Module plugin Component หรือ แม้แต่ template การปรับแต่งโค้ด Joomla ต่างๆ ทุกเวอร์ชั่น 1.5 2.5 หรือ 3.x

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
eange08
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 874
Joined: 22/12/2020 10:09 am

ทำ google structured ใช้แบบ Json แล้วหน้าที่แสดงบทความเดียวกันหมด

Post by eange08 »

ทำ google structured เปลี่ยนมาเป็นแบบ Json พอเข้าไปที่บทความแต่ละอัน ขึ้นเป็นบทความนี้เดียวกันหมด
ต้องแก้ไขอย่างไรค่ะ
screenshot-localhost-2021.03.02-18_37_37.png
Code ทำ google structured

Code: Select all

<?php
/**
 * @package   Joomla.Site
 * @subpackage com_content
 *
 * @copyright  Copyright (C) 2005 - 2015 Open Source Matters, Inc. All rights reserved.
 * @license   GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
 */

defined('_JEXEC') or die;

JHtml::addIncludePath(JPATH_COMPONENT . '/helpers');

$doc = JFactory::getDocument();
$doc->addScript(JUri::root() . 'templates/***/js/prism.js');
$doc->addStyleSheet(JUri::root() . 'templates/***/css/prism.css');

// Create shortcuts to some parameters.
$params = $this->item->params;
$images = json_decode($this->item->images);
$urls  = json_decode($this->item->urls);
$canEdit = $params->get('access-edit');
$user  = JFactory::getUser();
$info  = $params->get('info_block_position', 0);
JHtml::_('behavior.caption');
$image_default = 'images/logo.png'; 

$name_type_article = '';
$url_type_article = '';
if ($params->get('show_title') == 1 || $params->get('show_author') ==1) :  
     $name_type_article = $this->escape($this->item->title);
     $url_type_article = JRoute::_(ContentHelperRoute::getArticleRoute($this->item->id, $this->item->catid, $this->item->language));
endif;

$google_structured=array(
  "@context" => "http://schema.org",
 "@type"=> "Article",
 "name"=> $name_type_article,
 "url"=> $url_type_article,
 
);

$doc->addScriptDeclaration( json_encode($google_structured), 'application/ld+json');
?>
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27595
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ทำ google structured ใช้แบบ Json แล้วหน้าที่แสดงบทความเดียวกันหมด

Post by mindphp »

ใส่เป็น tag script ของ json ลงไปในหน้าที่ต้องการเลยครับ
id ของบทความ หรือ เนื้อหามันจะดึงข้อมูลที่แตกต่างกัน
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Joomla Development”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests