วิธีการใช้งาน Array Function เบื้องต้น

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Ik Kat
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 291
Joined: 26/06/2017 2:32 pm

วิธีการใช้งาน Array Function เบื้องต้น

Post by Ik Kat »

วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น count() นับจำนวนค่าที่อยู่ในอาเรย์

Code: Select all

<?php
$arr = array('A','B','C','D');
echo count($arr);
?>
ผลลัพธ์ : 4
วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น in_array() ตรวจสอบว่ามีค่าที่ต้องการอยู่ในอาเรย์หรือไม่

Code: Select all

<?php
$arr = array('A','B','C','D');
echo in_array('C',$arr);
?>
ผลลัพธ์ : 1
วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น array_unique() เอาค่าซ้ำออกจากอาเรย์

Code: Select all

<?php
$arr = array('A','B','C','D');
print_r (array_unique($arr));
?>
ผลลัพธ์ : Array ( [0] => A [1] => B [2] => C [3] => D ) 
วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น array_unshift() เพิ่มค่าเข้าไปในอาเรย์ในตำแหน่งแรก

Code: Select all

<?php
$arr = array('A','B','C','D');
array_unshift($arr,'Z');
print_r ($arr);
?>
ผลลัพธ์ : Array ( [0] => Z [1] => A [2] => B [3] => C [4] => D ) 
วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น array_push() เพิ่มค่าเข้าไปในอาเรย์ในตำแหน่งสุดท้าย

Code: Select all

<?php
$arr = array('A','B','C','D');
array_push($arr,'Z');
print_r ($arr);
?>
ผลลัพธ์ : Array ( [0] => A [1] => B [2] => C [3] => D [4] => Z ) 
วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น array_shift() เอาค่าตำแหน่งแรกออกจากอาเรย์

Code: Select all

<?php
$arr = array('A','B','C','D');
array_shift($arr);
print_r ($arr);
?>
ผลลัพธ์ : Array ( [0] => B [1] => C [2] => D ) 
วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น array_pop() เอาค่าตำแหน่งสุดท้ายออกจากอาเรย์

Code: Select all

<?php
$arr = array('A','B','C','D');
array_pop($arr);
print_r ($arr);
?>
ผลลัพธ์ : Array ( [0] => A [1] => B [2] => C ) 

VDO สอนเขียน PHP7
ที่มาของข้อมูล : การใช้งาน Built-in functions เกี่ยวกับ Array
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests