การใช้งาน JSON

ความรู้เกี่ยวกับ XML RML และ ภาษา Markup อื่นๆ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Four
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 813
Joined: 08/01/2018 9:55 am

การใช้งาน JSON

Post by Four »

JSON (JavaScript Object Notation) คือ javascript ที่อยู่ในรูปแบบของ object สามารถช่วยให้เราทำงานได้ง่ายมากขึ้น JSON จะถูกออกแบบมาให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้นทำได้ง่ายและลักษณะของข้อมูลสามารถแก้ไขหรืออ่านได้ง่าย การเข้าถึงข้อมูล JSON สามารถใช้ Javascript ช่วยในการเข้าถึงได้ง่าย
มีหลายภาษาที่รองรับการใช้งาน JSON
JSON เป็นข้อมูลในรูปแบบของ Object เราจะเรียกว่า JSON Object เริ่มจากเครื่องหมาย { }
ภายใน object จะมีข้อมูลที่เรียกว่า member วิธีการเขียน json มีดังนี้
  • {member}
รูปแบบของ member จะอยู่ในรูปแบบของการจับคู่ระหว่าง name/value เราเรียกว่า name/value paris วิธีการเขียน member มีดังนี้
  • {“name”:”value”}
หาก member มีมากกว่า 1 ชุดให้คั่นด้วยเครื่องหมาย , (comma) ดังนี้
  • {“name”:”value”,”name”:”value”,…..}
I am slow walker, but I never walk back. (Abraham Lincoln)
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “XML Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests