การใช้งาน Carousel(แครี่เซ้า) ใน Bootstrap 4(บูตสแตบ 4)

Booststap Knowledge ความรู้สำหรับการออกเว็บเพื่อให้แสดงผล ได้ดี ทุกหน้าจอ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Parichat
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4859
Joined: 08/01/2018 10:03 am

การใช้งาน Carousel(แครี่เซ้า) ใน Bootstrap 4(บูตสแตบ 4)

Post by Parichat »

Carousel(แครี่เซ้า) คือการทำรูปภาพให้สามารถสไลด์โชว์ได้ใน Bootstrap 4(บูตสแตบ 4)
ตัวอย่าง

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>ตัวอย่างการใช้ Carousel</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.6/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-beta.2/js/bootstrap.min.js"></script>
 <style>
 /* Make the image fully responsive */
 .carousel-inner img {
   width: 100%;
   height: 100%;
 }
 </style>
</head>
<body>

<div id="demo" class="carousel slide" data-ride="carousel">

 <!-- Indicators -->
 <ul class="carousel-indicators">
  <li data-target="#demo" data-slide-to="0" class="active"></li>
  <li data-target="#demo" data-slide-to="1"></li>
  <li data-target="#demo" data-slide-to="2"></li>
 </ul>
 
 <!-- The slideshow -->
 <div class="carousel-inner">
  <div class="carousel-item active">
   <img src="sd.jpg" alt="ดาว" width="500" height="200">
	 <div class="carousel-caption">
    <h3>Hi MindPHP</h3>
    <p>ยินดีต้อนรับ MindPHP!</p>
   </div>
  </div>
  <div class="carousel-item">
   <img src="aa.jpg" alt="หัวใจ" width="500" height="200">
	 <div class="carousel-caption">
    <h3>Hi MindPHP</h3>
    <p>ยินดีต้อนรับ MindPHP!</p>
   </div>  
  </div>
  <div class="carousel-item">
   <img src="sd.jpg" alt="ดาว" width="500" height="200">
	 <div class="carousel-caption">
    <h3>Hi MindPHP</h3>
    <p>ยินดีต้อนรับ MindPHP!</p>
   </div>  
  </div>
 </div>
 
 <!-- Left and right controls -->
 <a class="carousel-control-prev" href="#demo" data-slide="prev">
  <span class="carousel-control-prev-icon"></span>
 </a>
 <a class="carousel-control-next" href="#demo" data-slide="next">
  <span class="carousel-control-next-icon"></span>
 </a>
</div>

</body>
</html>
ผลลัพธ์
f7.1.JPG
อ้างอิง : https://www.w3schools.com/bootstrap4/bo ... rousel.asp
Live Simply, Laugh Often, Love Deeply.....
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Booststap Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests