การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : Telephone database update(อัพเดตฐานข้อมูลโทรศัพท์)

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Jom07
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 514
Joined: 08/01/2018 9:56 am

การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : Telephone database update(อัพเดตฐานข้อมูลโทรศัพท์)

Post by Jom07 »

การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : Telephone database update(อัพเดตฐานข้อมูลโทรศัพท์)

เป็นการสร้างหน้าต่างฐานข้อมูล เพื่อเก็บข้อมูล สามารถค้นหา แทรกข้อมูล และลบข้อมูล

Code: Select all

import shelve
from tkinter import *

data = shelve.open("database")
root = Tk()
root.geometry("400x200")
root.title("Telephone Database")

# make some of the widgets
cmd =IntVar()
lab = Label(root, text="Command:")
k1 = Label(root, text="key/search")
ke = Entry(root, width=40)
vl = Label(root, text="Value")
ve = Text(root, width=40, height=5)

def doRadio():
  c = cmd.get() # get the command number
  if c == 1: # search
    ve.delete("1.0", END)
    if data.has_key(ke.get()):
      ve.insert(END, data[ke.get()])
    else:
      ve.insert(END, "no information for kye" + ke.get())
  elif c == 2: # insert
    data[ke.get()] = ve.get("1.0", END)
    ve.delete("1.0", END)
    ve.insert(END, "entry has been deleted")

# finish making widgets
r1=Radiobutton(root,text="Find" ,variable=cmd,value=1, command=doRadio)
r2=Radiobutton(root,text="Insert",variable=cmd,value=2,command=doRadio)
r3=Radiobutton(root,text="Delete",variable=cmd,value=3,command=doRadio)

# lay out the grid
lab.grid(row=0, column=0)
r1.grid(row=0, column=1)
r2.grid(row=0, column=2)
r3.grid(row=0, column=3)
k1.grid(row=1, column=0)
ke.grid(row=1, column=1, columnspan=3)
vl.grid(row=2, column=0)
ve.grid(row=2, column=1, columnspan=3)

#loop over main program, save database after user quits
root.mainloop()
data.close()
ผลรัน

Image


ศึกษาจาก : Exploring Python
Image
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests