ทำความรู้จักกับฟังชั่น sql เบื้องต้น

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

จันนุสรณ์ ดีแก่
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1478
Joined: 15/11/2018 10:01 am

ทำความรู้จักกับฟังชั่น sql เบื้องต้น

Post by จันนุสรณ์ ดีแก่ »

ในกระทู้นี้จะเป็นการใช้ ฟังชั่น Count ,Sum,Min,max,DISTINCT,BETWEEN ,DATEDIEF

Count
ฟังชั่น Count เป็นฟังชั่นทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการหาจำนวนแถว ที่มีอยู่ในตาราง
รูปแบบ
SELECT COUNT(“column_name”)
FROM “table_name”
ตัวอย่าง
SELECT COUNT(first_name)
FROM user
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................
SUM เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการระบุเงื่อนไขการเลือกข้อมูลในตาราง โดยเป็นการหาผลรวมของฟิวด์
รูปแบบ
SELECT SUM(Column/Field) AS [New-Field] FROM [Table-Name]
ตัวอย่าง
SELECT SUM(mark) AS SumMark FROM subject; ในนี้เป็นการรวมผลของ mart ไปเก็บในคอลัมล์ใหม่ที่ชื่อว่า SUM

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................
Min,max
Min เป็นการเลือกค่าที่ต่ำสุดในฟิวด์
Max เป็นการหาค่าสูงสุดในฟิวด์
Min
รูปแบบ
SELECT MIN(Field) AS [New-Field]
FROM [Table-Name]
ตัวอย่าง
SELECT MIN(age) As MinAge FROM user;
Max
รูปแบบ
SELECT MAX(field) AS [New-Field]
FROM [Table-Name]
ตัวอย่าง
SELECT MAX(age) AS MaxAge FROM user;

…………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................
DISTINCT
เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการระบุเงื่อนไขการเลือกข้อมูลในตาราง โดยทำการเลือกข้อมูลที่ซ้ำกันมาเพียงแค่ Record เดียว สรุปง่ายๆคือ เป็นการหาข้อมูลที่ซ้ำกัน และแสดงผลแค่มันตัวเดียว
รูปแบบ
SELECT DISTION Column1,Column2,Column3,….
FROM [Table-Name]
ตัวอย่าง
SELECT DISTINCT age FROM user;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................
BETWEEN เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับระบุค่าระหว่าง
รูปแบบ
SELECT Column1, Column2, Column3,….FROM[Table-Name]
WHERE [Field] BETWEEN [Value-Start] AND [Value-End]
ตัวอย่าง ในตัวอย่างนี่จะเป็นการหาค่าต่ำสุดและสูงสุดที่อยู่ระหว่าง 20-25
SELCT*FROM user WHERE age BETWEEN ‘20’ AND ‘25’

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................
DATEDIEF
รูปแบบ
Datediff() เป็นฟังชั่นเกี่ยวกับวันที่ ของ mysql ใช้สำหรับหาค่าต่างของวันที่สองวัน
SELECT DATEDIFF(NOW(), “2018-27-11”);
ฟังชั่น NOW จะเป็นวันที่ปัจจุบัน


สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การใช้ SQL Function ฟังก์ชั่นฐานข้อมูล สอนใช้ฟังก์ชั่น พื้นฐานของ MySQL
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler] and 12 guests