คำสั่ง FreeBSD พื้นฐาน Linux พื้นฐาน ใช้ได้กับ Ubuntu คำสั่ง tar -cvf gzip

แชร์ความรู้ Linux Ubuntu Web Server บทความ การ config server Linux FreeBSD Apache
การติดตั้ง XAMPP Mysql PHP ใครต้องการแชร์ความรู้เรื่องต่างๆ เหล่านี้ให้ ท่านหรืออื่น โพสที่หมวดนี้ได้

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Linux Command

คำสั่ง FreeBSD พื้นฐาน Linux พื้นฐาน ใช้ได้กับ Ubuntu คำสั่ง tar -cvf gzip

Post by Linux Command »

คำสั่ง FreeBSD พื้นฐาน Linux พื้นฐาน ใช้ได้กับ Ubuntu คำสั่ง tar -cvf gzip
คำสั่ง FreeBSD พื้นฐาน
1. cat

เป็นคำสั่งที่ใช้ดูข้อมูลของไฟล์ คล้ายกับ type ใน dos และยังใช้สร้างไฟล์ได้ด้วย ใน
ตัวอย่าง

Code: Select all

  # cat named.conf
การสร้างไฟล์

Code: Select all

  # cat > ชื่อไฟล์
พิมพิ์ข้อความลงไป
Ctrl+D เพื่อจบไฟล์
นอกจากนี้เรายังสามรถแสดงผลในรูปแบบของ file ได้อีกด้วย และยังยั้ง input จากทาง file ได้เช่นกัน
ตัวอย่าง

Code: Select all

  # cat < infile > outfile : รับข้อมูลจาก file ที่ชื่อ infile แสดงออกใน file ที่ชื่อ outfile
2. chmod : change permissions

เป็นคำสั้งที่ใช้เปลี่ยนสิทธิของไฟล์
เช่น

Code: Select all

  # chmod 751 test (Absolute Permission )
751 คือ ค่าของสิทธิของไฟลืนั้น ซึ่งท่านจะได้ทราบในหัวข้อ Permission

Code: Select all

  # chmod g+w test (Relative Permission)
3. chown : เปลี่ยนเจ้าของไฟล์

Code: Select all

  # chown newuser test (ให้ newuser เป็นเจ้าของ ไฟล์ test)
4. chgrp : เปลี่ยนกลุ่มผู้เป็นเจ้าของไฟล์

Code: Select all

  # chgrp newgroup test (ให้ user ที่อยู่ใน newgroup เป็นเจ้าของไฟล์)
5. cd : เปลี่ยน directory

Code: Select all

  # cd /etc/namedb (จะเข้าไปอยู่ภายใต้ directory namedb)

Code: Select all

  # cd .. (ออกมาอยู่ที่ /etc )

Code: Select all

  #cd จะกลับมาอยู่ที่ /root หรือ /home/[user]
6. cp : copy (คัดลอก)

Code: Select all

  #cp backup.tar.gz /tmp (คัดลอก backup.tar.gz ไปยัง /tmp)
  #cp /tmp/backup.tar.gz /home/[user] (คัดลอก backup.tar.gz จาก /tmp ไปยัง /home/[user]
7. date : ดูวันที่และกำหนดวันที่

ตัวอย่าง

Code: Select all

  # date
#Fri May 6 08:52:42 ICT 2007
#daet 200705250830
2007 >> ปี
05 >> เดือน
25 >> วันที่
0830 >> เวลา

8. ftp : connect to a remote machine to download or upload files (หลายท่านคงรู้จักดีครับ)

#ftp
#ftp ftp.nectec.or.th
ftp ใช้ร่วมกับคำสั่งอื่นดังนี้
ftp> ls : ใช้ดูรายการไฟล์ในdirectoryนั้นๆ
ftp> quit หรือ bye ใช้ออกจาก คำสั่ง ftp
ftp> get ใช้คัดลอกไฟล์จาก host ที่ connect อยู่มายัง localhost
ftp> mget เหมือนกับ get แต่ mget จะใช้ในกรณีที่ต้องการย้ายที่ละหลายๆไฟล์
ftp> put ใช้ upload ไฟล์
ftp> mput ใช้ upload ไฟลทีละหลายๆไฟล์
ftp>cd ใช้เปลี่ยน directory
ที่เหลือ ftp>help ดูได้เลยมีอีก

9. grep: ใช้ค้นหา(คำ ข้อความ วลี)ที่อยู่ในไฟล์

ตัวอย่าง

Code: Select all

  #grep localhost named.conf (หาคำว่า localhost ในไฟล์ named.conf)
  #grep na customer | sort (หาบรรทัดที่มี na ในไฟล์ folder customer แล้วเรียกลำดับ
ศึกษาเพิ่มเติม #man grep

10. ls: ใช้งานเหมือนกับ dir ใน dos

ตัวอย่าง

Code: Select all

  #ls (ดูรายการทั้งหมดใน /root(หรือ directory ปัจจุบัน))
  #ls / (ดูรายการทั้งหมดใน /)
  #ls -l (แสดงไฟล์ทีละบรรทัด แสดง permiss , เจ้าของ , ชนิด , ขนาด , เวลาที่สร้าง )
  #ls -a (แสดงไฟล์ซ่อน)
more... man ls

11. mkdir : ใช้สร้าง directory

Code: Select all

  #mkdir music
  #cd music
12. mv : ใช้เปลี่ยนชื่อ ไฟล์ directory

Code: Select all

  #mv music musicinter
13. pwd :ใช้สอบถามว่า directory ปัจจุบันคืออะไร

Code: Select all

  #cd /etc/namedb
  #pwd
  #/etc/namedb
14. rm : ใช้ลบไฟล์

Code: Select all

  #rm test
remove test? y
option ดูจาก man rm

15. rmdir : ใช้ลบ directory

ใช้งานเหมือนกับ rm

16. tar : ใช้รววมไฟล์ย่อยๆเข้าด้วยกันแต่ไม่ได้ ทำให้ขนาดของไฟล์ลดลง

Code: Select all

  #tar -cvf backup.tar /home/myuser/www/* (zip รวมไฟล์ทั้งหมดใน www ไปเป็นไฟล์ backup.tar )
  #tar -xvf backup.tar (คลาย zip ไฟล์ backup.tar ลงในdirectory ปัจจุบัน )
17. gzip: ใช้ zip ไฟล์

Code: Select all

  #gzip backup.tar จะได้เป็น backup.tar.gz
  #gzip -d backup.tar.gz จะได้เป็น backup.tar
ที่มาhttp://www.deknakhon.org
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27120
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: คำสั่ง FreeBSD พื้นฐาน

Post by mindphp »

รวมไฟล์ และ บีบอัดไฟล์ไปพร้อมกันในคำสั่งเดียว

Code: Select all

#tar -cvfz backup.tar.gz /home/myuser/www/*

(zip รวมไฟล์ทั้งหมดใน www ไปเป็นไฟล์ backup.tar.gz )
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27120
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: คำสั่ง FreeBSD พื้นฐาน

Post by mindphp »

มีประโยชน์ สำหรับมือใหม่
ตั้งเป็นกระทู้โปรดไว้ได้เลย
https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=27&t=5063
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27120
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: คำสั่ง FreeBSD พื้นฐาน Linux พื้นฐาน ใช้ได้กับ Ubuntu

Post by mindphp »

ค้นหาทั้งข้อความ ทุกไฟล์ที่อยู่ใน Folder

Code: Select all

grep -r base64 /home/mindphp/domains/mindphp.com/
เมื่อ
ถ้าค้นหาสัญลักษณ์ พิเศษ ให้ \ ก่อนสัญลักษณ์ พิเศษ เช่น \(


ค้นหาเฉพาะไฟล์ .txt มีสองแบบ
แบบที่ 1.

Code: Select all

 find /some/dir -name '*.txt' | xargs grep -li 'searchstring' 
แบบที่สอง

Code: Select all

grep -lr --include "*.txt" 'searchstring' /some/dir
แบบนี้ เร็วกว่า
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27120
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: คำสั่ง FreeBSD พื้นฐาน Linux พื้นฐาน ใช้ได้กับ Ubuntu

Post by mindphp »

อัพเกรด port สำหรับอัพเกรด เวอร์ชั่นต่างๆ ของ โปรแกรม ที่ port รู้จักทั้งหมด

Code: Select all

 portupgrade -a
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Linux - Web Server”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests