ทำไงให้ insert ข้อมูลจาก form เดียวไปลง 2 ตารางในดาต้าเบสได้

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

miwawaa
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 5
Joined: 16/11/2009 9:39 am

Re: ทำไงให้ insert ข้อมูลจาก form เดียวไปลง 2 ตารางในดาต้าเบสได้

Post by miwawaa » 30/11/2009 5:41 pm

ได้แล้วหล่ะได้แบบงง อันนี้เอามาแชร์ให้เผื่อมีคนอยากรู้
อันนี้เป็นไฟลล์ที่ส่งข้อมูลเข้าดาต้าเบสนะ
รับค่ามาจากฟอร์มตาราง

Code: Select all

//print_r($_REQUEST['typeR']);
$getPath=$_REQUEST["html_pathL"];
$setName='';
if($_REQUEST["nameL"] != "") {include "connect.php"; 
include "connect.php"; 
				$SQLTXT = "INSERT INTO ld_law(law_idpk, type, name, html_path, noti_date, year, cancelled)";
				$SQLTXT .= "VALUES ('$law_idpkL', '$typeL', '$nameL', '$html_pathL', '$noti_dateL', '$yearL', '$cancelledL') ";
						mysql_query( $SQLTXT, $conn)
									or die ( "INSERT เกิดข้อผิดพลาด" ) . mysql_error();
	
				$result = mysql_query( "SELECT * FROM ld_law WHERE html_path = '$getPath'" );
					while($row = mysql_fetch_array($result))	{
							$setName= $row["law_idpk"] ;
							echo "<br />";
						 }
mysql_close ( $conn );
}
					if ($_REQUEST['typeR'] != ""){
							$countdata=count($_REQUEST['name']);
							for ($i=0;$i<$countdata;$i++) {  

include "connect.php";  
//สร้างตัวแปรขึ้นมารับค่าที่ได้รับมาจากฟอร์ม Revise และ Update
$countdata=count($_REQUEST['name']);
$type=$_REQUEST["typeR"][$i];
$name=$_REQUEST["name"][$i];
$html_path=$_REQUEST["html_path"][$i];
$noti_date=$_REQUEST["noti_date"][$i];
$year=$_REQUEST["year"][$i];
$htmlpathU=$_REQUEST["htmlpathU"][$i];

					$SQLTXT2 = "INSERT INTO ld_law_revise(type, name, html_path, noti_date, year,law)";
					$SQLTXT2 .= "VALUES ('$type','$name','$html_path','$noti_date','$year','$setName')";
							mysql_query( $SQLTXT2, $conn)
									or die ("INSERT2 เกิดข้อผิดพลาด") . mysql_error();

					$resultId = mysql_query("SELECT * FROM ld_law_revise WHERE html_path = '$html_path'");
										while($row = mysql_fetch_array($resultId))		{
										$setNameId= $row["revise_idpk"] ;
										//echo $setNameId;
										}

					$SQLTXT3 = "INSERT INTO ld_law_updated(html_path,revise)";
					$SQLTXT3 .= "VALUES ('$htmlpathU','$setNameId')";
							mysql_query( $SQLTXT3, $conn)
									or die ("INSERT3 เกิดข้อผิดพลาด") . mysql_error();      

mysql_close ( $conn );
}
}
?>

Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 84 guests