ประเภทของภาษีมีอยู่ 5 ประเภท

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

สริญญา สมสา
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 325
Joined: 12/03/2019 10:08 am

ประเภทของภาษีมีอยู่ 5 ประเภท

Post by สริญญา สมสา »

ประเภทของภาษี
ในเรื่องของภาษี ซึ่งภาษีนั้นมีอยู่รอบตัวเราทุกๆวันอยู่เเล้วตั้งเเต่การซื้อของ การเติมน้ำมัน หรือการทำกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งภาษี
มีด้วยกันทั้งหมด 5 ประเภท ได้เเก่

1 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากนิติบุคคลที่มีหน้าที่ต้องจ่ายภาษีตามกฎหมาย ภาษีประเภทนี้จะเก็บกับผู้ที่ทำธุรกิจที่จดทะเบียนธุรกิจในรูปแบบของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน
กิจการจึงต้องมีหน้าที่ต้องเสียภาษีประเภทนี้อย่างแน่นอน โดยแบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคลจะมีสองแบบ ได้แก่
1 แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50 ภาษีสำหรับรอบบัญชีที่ต้องยื่นภายใน 150 วันหลังจากวันที่ปิดระบบบัญชี
2 แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 ที่ต้องยื่นภายในสองเดือนหลังรอบบัญชีภาษีครึ่งปีอีกด้วยนั่นเอง

2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
มาจากการซื้อขายสินค้ารอบๆตัวเรา รวมถึงร้านสะดวกซื้อต่างๆก็เก็บภาษีไปในตัวโดยอัตโนมัติ ภาษีนี้เป็นภาษีที่เก็บจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นจากคนทำธุรกิจ
หรือให้บริการประเภทต่าง ๆ โดยผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ผู้ประกอบการ ผู้นำเข้า ผู้ผลิต ผู้ให้บริการต่างๆ ซึ่งมีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 1.8 ล้านบาทขึ้นไป ไม่ว่ากิจการนั้นจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ตาม

3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จะถูกจัดเก็บในธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงตามชื่อ อันได้แก่ กิจการธนาคารพาณิชย์(กิจการเยี่ยงธนาคาร) โรงรับจำนำ อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ใครที่ไม่ได้ทำกิจการ
ประเภทนี้ก็สามารถข้ามไปได้เลย

4 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
หรือ ภาษีที่ถูกหักไว้ล่วงหน้า สามารถขอคืนภาษีได้โดยคู่ค้าสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ในขณะที่มาทำธุรกิจซื้อขายกัน

5 อากรแสตมป์
จัดเป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรอีกประเภทหนึ่ง จะเรียกเก็บเมื่อมีการทำตราสารระหว่างกัน ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอากรแสตมป์ โดยจะใช้การขีดฆ่าแสดงถึงการใช้แสตมป์ดังกล่าว
headtax-02.png
headtax-02.png (213.15 KiB) Viewed 445 times
ในประเภทของภาษีทั้ง 5 ประเภทนี้เมื่อเราทราบเเล้วว่าตนเองอยู่ในข้อใด ก็ควรไปยื่นภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย เเต่ละภาษีย่อมมีความเเตกต่างกัน
ซึ่งนักธุรกิจหรือบริษัทส่วนใหญ่จะเสียภาษีทั้งสิ้น 4 ปรเภทไม่รวมภาษีธุรกิจเฉพาะ จึงเป็นเรื่องสำคัญในการไปเสียภาษี

อ้างอิง
ภาษีต้องรู้


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : ประเภทของภาษี
โปรเเกรมบัญชี
ถาม ตอบคอมพิวเตอร์
ความรู้ทั่วไป
พูด คุยเรื่องจับฉ่าย
ธุรกิจกฎหมาย
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests