วิธีการเขียนโค้ดคำนวนหาระยะทาง พิกัด 2 จุด

พูดคุย แลกเปลี่ยน ปัญหา การเขียน JavaScript เครื่องมือ AJAX Web 2.0 AJAX Framework Jquery

Moderator: mindphp

Kanyarat Kanthawong
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 8
Joined: 23/04/2019 12:34 pm

วิธีการเขียนโค้ดคำนวนหาระยะทาง พิกัด 2 จุด

Post by Kanyarat Kanthawong »

พอดีอยากจะเขียนโค้ด คำนวณหาระยะห่างจากจุด 2 จุด แต่ไม่รู้จะเขียนยังไงดี พอมีวิธีไหมค่ะ
โค้ดแสดง พิกัดค่ะ ไม่รุ้จะแทรกหรือเขียนตรงไหนดี

Code: Select all

		
	<meta charset="utf-8">
	<select id="selPlace">
		<option>กรุณาเลือกปลายทาง</option>
	</select>
	ระยะห่างระหว่างจุดตรวจ <input type="text" >
	<div id="map"></div>
	<style>
		#map{
			width: 100%;
			height: 90%;
		}
		@media only screen and (max-width: 768px) {
			#map{
				width: 100%;
				height: 90%;
				border: 2px solid black;
			}
		}
	</style>
	<script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyAjm5miI0bV1CT1w1XpMEA1Jv5MMn8d8H8">
  </script>
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
  <script>
  	var map;
  	var bounds = new google.maps.LatLngBounds();
  	var infowindow = new google.maps.InfoWindow();
  	var marker, i;
  	var markers = [];
  	var myLocation;
  	
			
  	function initMap(latitude,longitude) {
  		map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {zoom: 12, center: {lat: latitude, lng: longitude}}); //สร้างแผนที่
  		var directionsService = new google.maps.DirectionsService();
  		var directionsDisplay = new google.maps.DirectionsRenderer({
 				map: map,
 				suppressMarkers: true
 			});
  		myLocation = new google.maps.LatLng(18.4181701, 98.6773163); 
  		
  		// Create My location
  		marker = new google.maps.Marker({
				position: new google.maps.LatLng(18.4181701, 98.6773163),//ตำแหน่ง สภ.จอมทอง
				icon:"./scr/PoliceBadge.png",
				map: map
			});
			
			google.maps.event.addListener(marker, 'click', (function(marker, i) { 
				return function() {
			  	infowindow.setContent("Your Location");
			  	infowindow.open(map, marker);
			  	infoWindow.open(map); 
			  }
			})(marker, i));
			loc = new google.maps.LatLng(marker.position.lat(), marker.position.lng());
			bounds.extend(loc);
  		// Create Marker Place 
  		createMarker();
  		map.fitBounds(bounds);

  		var onChangeHandler = function() {
     	calculateAndDisplayRoute(
       directionsDisplay, directionsService);
	    };
	    document.getElementById('selPlace').addEventListener('change', onChangeHandler);
    }

    function getLocation() {
			if (navigator.geolocation) {
		  	navigator.geolocation.getCurrentPosition(showPosition);
		 	} else {
		  	x.innerHTML = "Geolocation is not supported by this browser.";
		 	}
			}

		function showPosition(position) {
		 	initMap(position.coords.latitude,position.coords.longitude);
		}

		function createMarker(){
			$.post('selectPlace.php',{},function(data){
				var jPlace = JSON.parse(data);
				for (i = 0; i < jPlace.length; i++) { 
			   	marker = new google.maps.Marker({
				    position: new google.maps.LatLng(jPlace[i].latitude, jPlace[i].longtitude),
				    map: map
			   	});
			   	$('#selPlace').append('<option value="'+i+'">'+jPlace[i].name+'</option>');
			   	google.maps.event.addListener(marker, 'click', (function(marker, i) {
			    return function() {
			     infowindow.setContent(jPlace[i].name);
			     infowindow.open(map, marker);
			    	}
			   	})(marker, i));
			   	loc = new google.maps.LatLng(marker.position.lat(), marker.position.lng());
					bounds.extend(loc);
					markers.push({lat:marker.position.lat(), lng:marker.position.lng()});
			  }
			  map.fitBounds(bounds);
			});
			
		}

		function calculateAndDisplayRoute(directionsDisplay, directionsService){
			var target = new google.maps.LatLng(markers[$('#selPlace').val()].lat, markers[$('#selPlace').val()].lng);
			directionsService.route({
	  		origin: myLocation,//จุดเริ่มต้น
	  		destination: target,//ปลายทาง
	  			travelMode: 'DRIVING' //สำรวจเส้นทางสายหลัก
	    }, function(response, status) {
	     if (status === 'OK') {
	      directionsDisplay.setDirections(response); //แสดงเส้นทาง
	     } else {
	      window.alert('Directions request failed due to ' + status);
	     }
	    });
		}
		getLocation();
  </script>
 Return to “JavaScript & Jquery Ajax”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests