บันทึกบัญชีเรียกเก็บเงินมัดจำยังไง

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

บันทึกบัญชีเรียกเก็บเงินมัดจำยังไง

Post by EyePornnipa »

กรณีตัวอย่าง หากเราเป็นกิจการให้เช่า ซึ่งจะต้องเรียกเก็บเงินมัดจำ หรือเงินประกันทรัพย์สิน ไว้จำนวนหนึ่ง

ในการเรียกเก็บเงินมัดจำ เราจะออกใบแจ้งหนี้ เพื่อเรียกเก็บค่าเงินมัดจำ เราจะต้องบันทึกบัญชีตั้งหนี้ยังไงค่ะ
Amp_Audit
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 617
Joined: 07/01/2017 10:55 am

Re: บันทึกบัญชีเรียกเก็บเงินมัดจำยังไง

Post by Amp_Audit »

หากเราให้เช่า โดยคิดค่าเช่า 10000 บาท มีเงินมัดจำล่วงหน้าและเงินประกันทรัพย์สิน 3 เดือน โดยทั่วไป
เมื่อได้รับเงิน
เดบิต เงินฝากธนาคาร/เงินสด 30000
เครดิต เงินมัดจำรับ (หมวด 2 หนี้สิน) 30000
เมื่อรับค่าเช่า
เดบิต เงินฝากธนาคาร/เงินสด 9500
เดบิต ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 500
เครดิต รายได้ค่าเช่า 10000
เมื่อสิ้นสุดสัญญา (แล้วไม่มีการหักเงินประกันใดๆ)
เดบิต เงินมัดจำรับ (หมวด 2 หนี้สิน) 30000
เครดิต เงินฝากธนาคาร/เงินสด 30000

เพิ่มเติมหลักการให้ กรณีต้องพิจารณาเรื่องภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เพราะตามปกติค่าเช่าเมื่อเราเป็นผู้รับค่าเช่า เราจะถูกหัก 5% ทุกคราวที่รับค่าเช่า
สำหรับเงินมัดจำหรือเงินประกันทรัพย์สิน หากเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนดไว้ ก็จะไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย แต่หากไม่เป็นไปตามนี้ก็ต้องหัก ณ ที่จ่ายเช่นกัน
กรณีที่จะไม่ต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายและไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล คือ เงินมัดจำหรือเงินประกันนั้นต้องเป็นไปตามนี้
(ก) โดยขนบธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจได้มีการเรียกเก็บเงินประกันหรือเงินมัดจำ
(ข) ต้องมีการคืนเงินประกันหรือเงินมัดจำให้แก่ผู้เช่าทันทีที่สัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่มีเงื่อนไข
แต่กรณีเกิดความเสียหายผู้ให้เช่ามีสิทธิหักกลบลบหนี้ได้
(ค) เงินประกัน หรือเงินมัดจำที่เรียกเก็บต้องไม่เกิน 3 - 6 เท่าของค่าเช่ารายเดือน
และ
(ง) สัญญาให้เช่าทรัพย์สินมีอายุสัญญาไม่เกิน 3 ปี

ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขทั้งหมดนี้ เงินประกันก็ต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายด้วยเช่นกัน เช่น เป็นเงินมัดจำที่ไม่มีการคืน ตกลงกันไว้ว่าต้องจา่ยล่วงหน้าก่อนเลย 3 เดือน (เป็นเงินมัดจำของค่าเช่าเดือน 1-3)
(ช่วงเดือน 1-3 ก็จะหักจากเงินส่วนนี้)
เมื่อได้รับเงิน
เดบิต เงินฝากธนาคาร/เงินสด 28500
เดบิต ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 1500
เครดิต เงินมัดจำรับ (หมวด 2 หนี้สิน) 30000
เมื่อถึงกำหนดรับค่าเช่าเดือน 1-3
เดบิต เงินมัดจำรับ (หมวด 2 หนี้สิน) 10000
เครดิต รายได้ค่าเช่า 10000
EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

Re: บันทึกบัญชีเรียกเก็บเงินมัดจำยังไง

Post by EyePornnipa »

แล้วถ้าเราจะตั้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินมัดจำหรือเงินประกันอะคะ เช่น ออกใบแจ้งหนี้ เรียกเก็บเงินมัดจำ 30,000 บาท จากนาย ก

ณ วันที่จัดทำใบแจ้งหนี้ เราจะบันทึกบัญชี ดังนี้ได้ไหมค่ะ
เดบิต ลูกหนี้นาย ก 30,000
เครดิต เงินมัดจำรับนาย ก 30,000

แต่ถ้าสิ้นงวดยังไม่รับชำระเงินมัดจำต้องปรับปรุงรายการออก >> ตั้งหนี้แบบนี้ได้ไหมค่ะ

เมื่อรับชำระเงินมัดจำ
เดบิต เงินฝากธนาคาร 30,000
เครดิต ลูกหนี้นาย ก 30,000

viewtopic.php?f=141&t=59088 อ้างอิงกระทู้นี้ค่ะ ถูกต้องไหมค่ะ
Amp_Audit
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 617
Joined: 07/01/2017 10:55 am

Re: บันทึกบัญชีเรียกเก็บเงินมัดจำยังไง

Post by Amp_Audit »

ปกติเงินมัดจำรับ (ที่เป็นเงินประกันการเช่าที่จำต้องคืนให้ในอนาตค) ถ้าเรายังไม่ได้รับเงินจะไม่ค่อยแนะนำให้บันทึกเงินมัดจำรับไว้ก่อน (เพราะยังไม่ได้รับเงิน)
Step นี้ยังไม่ต้องบันทึกบัญชีแล้วค่อยบันทึกตอนรับเงินแล้วตามที่บอกไปจ้า

แต่จะบันทึกตามที่หนูบอกก็ได้เพื่อให้รู้ว่าเราออกใบแจ้งหนี้แล้ว ก็ตั้งหนี้ไว้ แต่สิ้นเดือนถ้ายังไม่ได้รับเงินก็ปรับปรุงรายการออก
สรุป บันทึกแบบหนูก็ได้ไม่ผิดจ้า
EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

Re: บันทึกบัญชีเรียกเก็บเงินมัดจำยังไง

Post by EyePornnipa »

เพิ่มเติมอีกนิดค่ะ
หากเป็นเงินมัดจำรับล่วงหน้าค่าบริการ ที่เราเรียกเก็บจากลูกค้า ก่อนการส่งมอบงาน

ตัวอย่างเช่น ค่าบริการ 10,000 บาท vat 700 บาท รวม 10,700 บาท

ออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บ 5,000 บาท vat 350 บาท รวม 5,350 บาท ก่อนส่งมอบงาน บันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต ลูกหนี้การค้า 5,000
เดบิต ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด 350
เครดิต รายได้รับล่วงหน้า 5,350 >> จะยังไม่บันทึกรายได้ถูกไหมค่ะ

ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เมื่อรับชำระ บันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต เงินฝากธนาคาร 4,850
เดบิต ภาษีถูก หัก ณ ที่จ่าย 150
เดบิต ภาษีขาย 350
เครดิต ลูกหนี้การค้า 5,000
เดบิต ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด 350

ถ้าดูจากคู่บันทึกรายได้ค่าบริการยังไม่เกิด
เราควรจะปรับปรุงรายได้ตอนรับชำระหรือส่งมอบงานอันไหนเกิดก่อนใช่ไหมค่ะ
เดบิต รายได้รับล่วงหน้า 5,350
เครดิต รายได้ค่าบริการ 5,350
EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

Re: บันทึกบัญชีเรียกเก็บเงินมัดจำยังไง

Post by EyePornnipa »

Amp_Audit wrote:ปกติเงินมัดจำรับ (ที่เป็นเงินประกันการเช่าที่จำต้องคืนให้ในอนาตค) ถ้าเรายังไม่ได้รับเงินจะไม่ค่อยแนะนำให้บันทึกเงินมัดจำรับไว้ก่อน (เพราะยังไม่ได้รับเงิน)
Step นี้ยังไม่ต้องบันทึกบัญชีแล้วค่อยบันทึกตอนรับเงินแล้วตามที่บอกไปจ้า

แต่จะบันทึกตามที่หนูบอกก็ได้เพื่อให้รู้ว่าเราออกใบแจ้งหนี้แล้ว ก็ตั้งหนี้ไว้ แต่สิ้นเดือนถ้ายังไม่ได้รับเงินก็ปรับปรุงรายการออก
สรุป บันทึกแบบหนูก็ได้ไม่ผิดจ้า
ค่ะ ต้องการตั้งหนี้เพื่อคุมใบแจ้งหนี้ว่าเรียกเก็บไปแล้ว

เข้าใจแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
Amp_Audit
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 617
Joined: 07/01/2017 10:55 am

Re: บันทึกบัญชีเรียกเก็บเงินมัดจำยังไง

Post by Amp_Audit »

EyePornnipa wrote:เพิ่มเติมอีกนิดค่ะ
หากเป็นเงินมัดจำรับล่วงหน้าค่าบริการ ที่เราเรียกเก็บจากลูกค้า ก่อนการส่งมอบงาน

ตัวอย่างเช่น ค่าบริการ 10,000 บาท vat 700 บาท รวม 10,700 บาท

ออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บ 5,000 บาท vat 350 บาท รวม 5,350 บาท ก่อนส่งมอบงาน บันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต ลูกหนี้การค้า 5,000
เดบิต ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด 350
เครดิต รายได้รับล่วงหน้า 5,350 >> จะยังไม่บันทึกรายได้ถูกไหมค่ะ
ถ้ายังไม่ให้บริการ บันทึกแบบนี้ได้ แต่ต้องเครดิตภาษีขาย
EyePornnipa wrote:ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เมื่อรับชำระ บันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต เงินฝากธนาคาร 4,850
เดบิต ภาษีถูก หัก ณ ที่จ่าย 150
เดบิต ภาษีขาย 350
เครดิต ลูกหนี้การค้า 5,000
เดบิต ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด 350
ต้องเครดิต ภาษีขาย 350 ตามจริงจะบันทึกภาษีขายเลยตอนรับเงินล่วงหน้า
EyePornnipa wrote:ถ้าดูจากคู่บันทึกรายได้ค่าบริการยังไม่เกิด
เราควรจะปรับปรุงรายได้ตอนรับชำระหรือส่งมอบงานอันไหนเกิดก่อนใช่ไหมค่ะ
เดบิต รายได้รับล่วงหน้า 5,350
เครดิต รายได้ค่าบริการ 5,350
ไม่ใช่จ้า เราจะปรับปรุงรายได้เมื่อเราส่งมอบงานแล้ว ไม่ใช่ดูจากรับชำระ (เพราะรับชำระเรารับตั้งแต่ตอนเราบันทึกรายได้รับล่วงหน้าแล้ว)
EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

Re: บันทึกบัญชีเรียกเก็บเงินมัดจำยังไง

Post by EyePornnipa »

แก้ไขค่ะ บันทึกภาษีขายผิดด้าน

ออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บ 5,000 บาท vat 350 บาท รวม 5,350 บาท ก่อนส่งมอบงาน บันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต ลูกหนี้การค้า 5,350
เครดิต ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด 350
เครดิต รายได้รับล่วงหน้า 5,000

ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เมื่อรับชำระ บันทึกบัญชี ดังนี้
เดบิต เงินฝากธนาคาร 5,200
เดบิต ภาษีถูก หัก ณ ที่จ่าย 150
เดบิต ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด 350
เครดิต ภาษีขาย 350
เครดิต ลูกหนี้การค้า 5,350

ขอบคุณค่ะ
Post Reply

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest