สอบถาม ส่งค่าเป็นภาษาไทย ของ selenium ใน python 2.7 ไม่ได้ครับ

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
chatee supasand
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1664
Joined: 04/06/2019 10:06 am

สอบถาม ส่งค่าเป็นภาษาไทย ของ selenium ใน python 2.7 ไม่ได้ครับ

Post by chatee supasand »

ทำกำลังทำตัวเทส selenium python อยู่ ครับ คือสั่งให้มันโพสบบอร์ด แต่ว่าไม่สามารถ โพสภาษาไทยได้ โพสภาษาอื่นได้ปกติ
python 2.7
ใส่
# -*- coding=utf-8 -*-
แล้วครับ

Code: Select all

    a = self.driver.find_element_by_name("subject")
    a.clear()
    a.send_keys("B - เว็บระบบของ Moozii cart มีปัญหาที่ %s" % Error_test1).decode('utf-8')
    a = self.driver.find_element_by_name("message")
Error
Traceback (most recent call last):
File "C:\Python27\lib\unittest\case.py", line 329, in run
testMethod()
File "C:\Users\Bell\PycharmProjects\selenium_moozii\test.py", line 75, in test_t
a.send_keys("B - เว็บระบบของ Moozii cart มีปัญหาที่ %s" % Error_test1).decode('utf-8')
File "C:\Python27\lib\site-packages\selenium\webdriver\remote\webelement.py", line 479, in send_keys
'value': keys_to_typing(value)})
File "C:\Python27\lib\site-packages\selenium\webdriver\remote\webelement.py", line 633, in _execute
return self._parent.execute(command, params)
File "C:\Python27\lib\site-packages\selenium\webdriver\remote\webdriver.py", line 319, in execute
response = self.command_executor.execute(driver_command, params)
File "C:\Python27\lib\site-packages\selenium\webdriver\remote\remote_connection.py", line 372, in execute
data = utils.dump_json(params)
File "C:\Python27\lib\site-packages\selenium\webdriver\remote\utils.py", line 33, in dump_json
return json.dumps(json_struct)
File "C:\Python27\lib\json\__init__.py", line 244, in dumps
return _default_encoder.encode(obj)
File "C:\Python27\lib\json\encoder.py", line 207, in encode
chunks = self.iterencode(o, _one_shot=True)
File "C:\Python27\lib\json\encoder.py", line 270, in iterencode
return _iterencode(o, 0)
UnicodeDecodeError: 'utf8' codec can't decode byte 0xe0 in position 0: unexpected end of data
Image

tatiya
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 2845
Joined: 09/07/2018 9:35 am

Re: สอบถาม ส่งค่าเป็นภาษาไทย ของ selenium ใน python 2.7 ไม่ได้ครับ

Post by tatiya »

ปัญหานี้จะเกิดกับ Python 2 ครับ เพราะ libary ของ python2 ไม่ได้ซับพอต ภาษาไทย แนะนำให้ไปใช้ python3 สำหรับทำ selenium ครับ
หรือไม่ก็ ลองเก็บ ศัพท์ ไทยไว้ใน ตัวแปร แล้วมาใส่ .encode('utf-8') ถ้าไม่หายก็แนะนำตามแบบแรก
Image Image Image GOODBYE AND GOODLUCK EVERYONE Love you all bye. Thank you for everything.
26/09/2019

User avatar
chatee supasand
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1664
Joined: 04/06/2019 10:06 am

Re: สอบถาม ส่งค่าเป็นภาษาไทย ของ selenium ใน python 2.7 ไม่ได้ครับ

Post by chatee supasand »

tatiya wrote:ปัญหานี้จะเกิดกับ Python 2 ครับ เพราะ libary ของ python2 ไม่ได้ซับพอต ภาษาไทย แนะนำให้ไปใช้ python3 สำหรับทำ selenium ครับ
หรือไม่ก็ ลองเก็บ ศัพท์ ไทยไว้ใน ตัวแปร แล้วมาใส่ .encode('utf-8') ถ้าไม่หายก็แนะนำตามแบบแรก
ไพทอน 3 ถ้าจะลง นี่ควรลงเวอร์ชั่นอะไรดีครับ
Image

tatiya
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 2845
Joined: 09/07/2018 9:35 am

Re: สอบถาม ส่งค่าเป็นภาษาไทย ของ selenium ใน python 2.7 ไม่ได้ครับ

Post by tatiya »

chatee supasand wrote:
tatiya wrote:ปัญหานี้จะเกิดกับ Python 2 ครับ เพราะ libary ของ python2 ไม่ได้ซับพอต ภาษาไทย แนะนำให้ไปใช้ python3 สำหรับทำ selenium ครับ
หรือไม่ก็ ลองเก็บ ศัพท์ ไทยไว้ใน ตัวแปร แล้วมาใส่ .encode('utf-8') ถ้าไม่หายก็แนะนำตามแบบแรก
ไพทอน 3 ถ้าจะลง นี่ควรลงเวอร์ชั่นอะไรดีครับ
ถ้าได้ลง 3 ก็จัดเป็นล่าสุดไปเลยครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะ 3.7 กว่าๆ อะไรสักอย่าง เพราะ py3 รองรับภาษาไทยหมด คุณจะตั้งตัวแปลเป็นภาษาไทยก็ได้

หรือถ้าคุณไม่อยากเปลี่ยน ก็แนะนำว่า เปลี่ยนคำภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษครับ
Image Image Image GOODBYE AND GOODLUCK EVERYONE Love you all bye. Thank you for everything.
26/09/2019

Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests