ตราสินค้า กับ ตราประทับ แตกต่างกันอย่างไร

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

ตราสินค้า กับ ตราประทับ แตกต่างกันอย่างไร

Post by EyePornnipa »

ตราสินค้า กับ ตราประทับ แตกต่างกันอย่างไร

ตราสินค้า หรือ เครื่องหมายการค้า คือ โลโก้สินค้าของบริษัท ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์ของบริษัท ในรูปแบบของตัวอักษรหรือรูปภาพก็ได้ โดยต้องมีความชัดเจน เป็นที่น่าสนใจ และเป็นที่จดจำได้ง่าย ซึ่งจะต้องจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมาย บุคคลอื่นไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าของเราได้

ตราประทับ หรือ ตรายาง เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของบริษัท ในการดำเนินการต่างๆ อีกทั้งยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท เช่น การทำสัญญา การทำหนังสือส่งมอบงาน การออกเอกสารสำคัญต่างๆของบริษัทให้ภายนอก เป็นต้น ซึ่งตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิย์ไม่ได้บังคับให้จัดทำ (จะจัดทำหรือไม่ทำก็ได้) เว้นแต่มีการการระบุไว้ในหนังสือรับรองว่าต้องประทับตราบริษัทพร้อมลงนาม ซึ่งตราประทับบริษัท จะต้องจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยตราประทับจะต้องมีลักษณะตรงกับที่จดทะเบียน และจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามแห่งตราประทับ ดังนี้

หลักเกณฑ์การทำตราของห้างหุ้นส่วนและบริษัท
2019-08-27_15-57-00.png
2019-08-27_15-57-00.png (143.5 KiB) Viewed 302 times
อ้างอิงจาก http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin ... intro6.pdf

จากที่กล่าวมาข้างต้น เราจะเห็นว่าความหมาย และวัตถุประสงค์ในการใช้ระหว่างตราสินค้า และตราประทับบริษัท นั้นแตกต่างกัน ซึ่งทั้งสองอย่างไม่ได้บังคับที่จะต้องจัด
ทำขึ้น แต่สามารถดำเนินการทำขึ้นมาได้ โดยสัญลักษณ์ของตราสินค้า และตราประทับบริษัท จะมีลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของบริษัท

อ้างอิง
https://www.itax.in.th/media/media/ตรายาง/
http://www.korataccounting.com/wp/index.php/stamp/
https://www.smego.rmutt.ac.th/2017/10/25/brand-คืออะไร-มีความหมายอย่า/

  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest