อยากทราบวิธีการแก้ไขการเรียกใช้งานข้อมูลจาก เว็บเซอวิส ใน php

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Ittichai_chupol
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 5410
Joined: 19/09/2018 10:33 am

อยากทราบวิธีการแก้ไขการเรียกใช้งานข้อมูลจาก เว็บเซอวิส ใน php

Post by Ittichai_chupol »

ผมอยากจะสร้าง tools สำหรับการตรวงจสอบค่าเเลกเปลี่ยนค่าเงิน โดยการใช้งาน เว็บเซอวิส จากธนคารเเห่งประเทศไทย แต่ก็พบปัญหาดังนี้

ปัญหาที่เจอคือการดึงข้อมูลจาก เว็บเซอวิสมาใช้งานไม่ได้ ซึ่งมีแจ้งเตือนดังนี้
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /opt/lampp/htdocs/test_tools/tools_exchange_rate/conn.php on line 56
โดคที่ใช้งานสำหรับการดึงข้อมูลมาใช้งานครับ

Code: Select all

$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => "https://apigw1.bot.or.th/bot/public/Stat-ExchangeRate/v2/DAILY_AVG_EXG_RATE/"
. "?start_period=2019-10-2&"
. "end_period=2019-09-28&",
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_ENCODING => "",
CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
CURLOPT_TIMEOUT => 30,
CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
CURLOPT_HTTPHEADER => array(
"x-ibm-client-id: 41a7650e-697b-4c11-968b-b982bac08687"
),
));
$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);
// echo print_r($err);
$response = json_decode(curl_exec($curl),1);
$data2 = $response["result"]["data"]["data_detail"];

 foreach($data2 as $v) { 

 $arr_rates = array('th' => $v['currency_name_th'], 'en' => $v['currency_name_eng']);
 $lang_rates = $arr_rates[$lang];
 }  

จึงอยากทราบว่าควรจะปรับแก้ไขอย่างไรครับ
ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดี

User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 25943
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

Re: อยากทราบวิธีการแก้ไขการเรียกใช้งานข้อมูลจาก เว็บเซอวิส ใน php

Post by thatsawan »

บรรทัดที่ 56 ไม่มีค่า debug กลับไปทีละจุดว่ามีปัญหาที่ไหน

Post Reply

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] and 13 guests