อยากทราบวิธีการปรับเปลี่ยนค่า ตัวแปร array ใน javascript

พูดคุย แลกเปลี่ยน ปัญหา การเขียน JavaScript เครื่องมือ AJAX Web 2.0 AJAX Framework Jquery

Moderator: mindphp

User avatar
Ittichai_chupol
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 5410
Joined: 19/09/2018 10:33 am

อยากทราบวิธีการปรับเปลี่ยนค่า ตัวแปร array ใน javascript

Post by Ittichai_chupol »

ผมอยากทราบว่าถ้าหากต้องการเปลี่ยนค่า ตัวเเปรที่เก็บเป็น Array ใน javascript ต้องทำอย่างไรครับ

เช่นว่า ผมมีตัวแปรที่ชื่อว่า image โดยในตัว image นี้ได้เก็บข้อมูลอื่น ดังนี้
File {name: "image.png", lastModified: 1574158673265, lastModifiedDate: Tue Nov 19 2019 17:17:53 GMT+0700 (Indochina Time), webkitRelativePath: "", size: 29315, …}
lastModified: 1574158673265
lastModifiedDate: Tue Nov 19 2019 17:17:53 GMT+0700 (Indochina Time) {}
name: "image.png"
size: 29315
type: "image/png"
webkitRelativePath: ""
ซึ่งผมต้องการที่จะเปลี่ยนค่า name ที่อยู่ใน image เปลี่ยนชื่ออื่น ที่เดิมทีเป็น image.png
จะต้องทำอย่างไรครับ
ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดี
User avatar
Ittichai_chupol
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 5410
Joined: 19/09/2018 10:33 am

Re: อยากทราบวิธีการปรับเปลี่ยนค่า ตัวแปร array ใน javascript

Post by Ittichai_chupol »

ผมลอง console.log(image.name) มาได้ แต่ไม่รู้ว่าจะแทนค่าเพื่อเปลี่ยนอย่างไรครับ
ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดี
User avatar
tsukasaz
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 13459
Joined: 18/04/2012 9:39 am

Re: อยากทราบวิธีการปรับเปลี่ยนค่า ตัวแปร array ใน javascript

Post by tsukasaz »

ใช้ image.name = '***.png' ครับ
The last bug isn't fixed until the last user is dead. (Sidney Markowitz, 1995)
User avatar
Ittichai_chupol
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 5410
Joined: 19/09/2018 10:33 am

Re: อยากทราบวิธีการปรับเปลี่ยนค่า ตัวแปร array ใน javascript

Post by Ittichai_chupol »

ผมได้ทดสอบนำไปใช้งาน

Code: Select all


$.each(images, function(_, image) {
                              console.log(image.name);
                             image.name = '***.png';
				phpbb.plupload.uploader.addFile(image);
			});แล้วทดสอบใช้งาน ได้ผมอย่างนี้ครับ

Code: Select all

clipboardimage.js?assets_version=173:10 Uncaught TypeError: Cannot assign to read only property 'name' of object '#<File>'
  at File.<anonymous> (clipboardimage.js?assets_version=173:10)
  at Function.each (jquery.min.js?assets_version=173:2)
  at uploadImages (clipboardimage.js?assets_version=173:8)
  at clipboardimage.js?assets_version=173:71
image.png
image.png (25.84 KiB) Viewed 1211 times
ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดี
User avatar
jamepiyawat
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 2008
Joined: 21/05/2019 10:45 am

Re: อยากทราบวิธีการปรับเปลี่ยนค่า ตัวแปร array ใน javascript

Post by jamepiyawat »

ใช่คำสั่ง replace() ครับ

Code: Select all

var no = aaa;
var no = str.replace(no, "ddd");
ตัวแปล no ก็จะเป็น ddd ครับ
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “JavaScript & Jquery Ajax”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests