ไม่สามารถติดตั้ง Module psycopg2 ใน pycharm ได้ครับ

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

benzas00123
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 244
Joined: 06/01/2020 9:58 am

ไม่สามารถติดตั้ง Module psycopg2 ใน pycharm ได้ครับ

Post by benzas00123 »

จะทำการติดตั้ง Module psycopg2 ใน pycharm ครับ แต่พอ ใช้ pip install psycopg2 แล้ว ขึ้น error
Selection_999(1445).png
Selection_999(1445).png (88.14 KiB) Viewed 426 times
Collecting psycopg2
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages ... 8.4.tar.gz
Installing collected packages: psycopg2
Running setup.py install for psycopg2: started
Running setup.py install for psycopg2: finished with status 'error'
Complete output from command /home/com003/Desktop/Ben/venv/bin/python -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pycharm-packaging/psycopg2/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-record-y8odkkmg/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile --install-headers /home/com003/Desktop/Ben/venv/include/site/python3.6/psycopg2:
running install
running build
running build_py
creating build
creating build/lib.linux-x86_64-3.6
creating build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
copying lib/_lru_cache.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
copying lib/extras.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
copying lib/compat.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
copying lib/_json.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
copying lib/sql.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
copying lib/errors.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
copying lib/_range.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
copying lib/pool.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
copying lib/_ipaddress.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
copying lib/extensions.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
copying lib/tz.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
copying lib/errorcodes.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
copying lib/__init__.py -> build/lib.linux-x86_64-3.6/psycopg2
warning: build_py: byte-compiling is disabled, skipping.

running build_ext
building 'psycopg2._psycopg' extension
creating build/temp.linux-x86_64-3.6
creating build/temp.linux-x86_64-3.6/psycopg
x86_64-linux-gnu-gcc -pthread -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -g -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -Wformat -Werror=format-security -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -DPSYCOPG_VERSION=2.8.4 (dt dec pq3 ext lo64) -DPG_VERSION_NUM=90324 -DHAVE_LO64=1 -I/home/com003/Desktop/Ben/venv/include -I/usr/include/python3.6m -I. -I/usr/include/postgresql -I/usr/include/postgresql/9.3/server -c psycopg/psycopgmodule.c -o build/temp.linux-x86_64-3.6/psycopg/psycopgmodule.o -Wdeclaration-after-statement
In file included from psycopg/psycopgmodule.c:27:0:
./psycopg/psycopg.h:34:20: fatal error: Python.h: No such file or directory
#include <Python.h>
^
compilation terminated.

It appears you are missing some prerequisite to build the package from source.

You may install a binary package by installing 'psycopg2-binary' from PyPI.
If you want to install psycopg2 from source, please install the packages
required for the build and try again.

For further information please check the 'doc/src/install.rst' file (also at
<http://initd.org/psycopg/docs/install.html>).

error: command 'x86_64-linux-gnu-gcc' failed with exit status 1
benzas00123
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 244
Joined: 06/01/2020 9:58 am

Re: ไม่สามารถติดตั้ง Module psycopg2 ใน pycharm ได้ครับ

Post by benzas00123 »

แก้ได้แล้วครับ ในเครื่องมี psycopg2 อยู่แล้วแต่มันเป็นเวอร์ชั่นเก่าเลยต้อง ใช้คำสั่ง pip install psycopg2-binary
เพื่ออัพเดท
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: Google Adsense [Bot] and 6 guests