ถ้าเป็น Radio button แบบนี้ เราจะเช็คค่าว่างยังไงครับ (ใช้ JAVASCRIPT )

พูดคุย แลกเปลี่ยน ปัญหา การเขียน JavaScript เครื่องมือ AJAX Web 2.0 AJAX Framework Jquery

Moderator: mindphp

Phutawan

ถ้าเป็น Radio button แบบนี้ เราจะเช็คค่าว่างยังไงครับ (ใช้ JAVASCRIPT )

Post by Phutawan »

//ถ้าเป็น Radio button แบบนี้ เราจะเช็คค่าว่างยังไงครับ (ใช้JAVASCRIPT)

Code: Select all

<form id="form1" name="form1" method="POST" action="testvalue.php">
 <?php
//ดึงข้อมูลส่วนตัวจากตาราง topic  หมวดวิทยากรผู้บรรยาย < ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
$sqltopic = "SELECT * FROM topic WHERE project_id = $project_id AND topic_type = '3' ORDER BY topic_id ";
$sqltopic = mysql_query($sqltopic) or die("success=0");

while ($data = mysql_fetch_array($sqltopic))
			{
	$topic_id = $data['topic_id'];	
	$topic_title = $data['topic_title'];

			echo "<table>";
				echo "<tr>";
					echo "<th width=700 border=0 align=left>$topic_title</th>";
			//อ่านตัวเลือกจากตาราง choice มาเป็น input radio
				$sqlchoice = "SELECT * FROM choice WHERE topic_id = $topic_id ORDER BY choice_id";
				$sqlchoice = mysql_query($sqlchoice) or die("success=0");
				while ($data2 = mysql_fetch_array($sqlchoice))
					{	
					//แสดง Radio ในการเลือก
					echo "<th width='100' align='center'> 					
					<input type = radio name='{$data['topic_id']}' VALUE ='{$data2['choice_id']}'> 
					</th>";
					}
					echo "</tr>";
					echo "</table>";
			}
?> 
    <input type="submit" name="Submit" id="Submit" value="  บันทึกข้อมูล  " />
Last edited by mindphp on 15/11/2010 11:04 am, edited 1 time in total.
Reason: ???????????????????????? [code] Code ????????????????????? [/code] ???????????????????????????????????????????????????????????
komson94
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 3
Joined: 14/11/2010 8:54 pm

Re: ถ้าเป็น Radio button แบบนี้ เราจะเช็คค่าว่างยังไงครับ (ใช้ JAVASCRIPT )

Post by komson94 »

ใช้ JQuery ครับ
ก่อนอื่นดาวน์โหลด jQuery มาก่อน
http://code.jquery.com/jquery-1.4.4.js
และ
http://jquery.bassistance.de/validate/j ... alidate.js

Code: Select all

  
<style type="text/css">

form.required{

}

label.error {
	float:none;
	color: red;
	font-style: italic;
	display:none;
}

</style>
  
  <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.3.2.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="js/jquery.validate.js"></script>
	<script language="javascript">
	$(document).ready(function(){
	// Validate Form
	$("form").each(function(){
		$(this).validate();
	});
 }
);
	
	</script>
	
</head>
<body>
<label><strong>Data Form</strong></label>
<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data" id="form1">

 <label for="textfield">Radio : </label>
 <input type="radio" name="radio" id="radio" value="radio" class="required" />
 <input type="radio" name="radio" id="radio2" value="radio" />
 <input type="radio" name="radio" id="radio3" value="radio" />
 <label for="radio" class="error">เลือกตัวเลือกใน radio ด้วย.</label>
 <br />
 <input type="submit" name="button" id="button" value="Submit" />
 <br />
</form>
ถ้าหากว่าต้องการให้ input ตัวไหนทำการ validate เราก็แค่กำหนดให้มี class=”required” ครับ
หรือต้องการศึกษาตัวอย่างก็ตามลิงคี้เลยครับ
http://bassistance.de/jquery-plugins/jq ... alidation/
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “JavaScript & Jquery Ajax”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests