ช่วยแนะนำทีครับลง appserv-win32-2.5.10 แล้วไม่แสดงภาษาไทย

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

YY

ช่วยแนะนำทีครับลง appserv-win32-2.5.10 แล้วไม่แสดงภาษาไทย

Post by YY »

ตามภาพเลย ครับ ผมก็เลือกภาษาไทยหมดละ
แต่ทำไม ยังเป็นภาษาต่างด้าว
Last edited by mindphp on 10/02/2011 2:34 pm, edited 2 times in total.
Reason: เน‚เธžเธชเธ�เธฒเธžเธญเธฑเธžเน‚เธซเธฅเธ”เธกเธฒเธ—เธตเนˆเน€เธงเน‡เธšเธšเธญเธฃเนŒเธ”เน‚เธ”เธขเธ•เธฃเธ‡ เธญเธขเนˆเธฒเนƒเธŠเน‰เน€เธงเน‡เธšเธเธฒเธเน„เธŸเธฅเนŒ
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27201
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ช่วยแนะนำทีครับลง appserv-win32-2.5.10 แล้วไม่แสดงภาษาไทย

Post by mindphp »

ลองเอา phpinfo() มาดูหน่อยครับ
และ ข้อมูล กรอกเข้ามายังไงครับ
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
phpน้อย

Re: ช่วยแนะนำทีครับลง appserv-win32-2.5.10 แล้วไม่แสดงภาษาไทย

Post by phpน้อย »

mindphp wrote:ลองเอา phpinfo() มาดูหน่อยครับ
และ ข้อมูล กรอกเข้ามายังไงครับ
ผมใช้ ดรีมช่วยทำ ไม่ได้ใช้ phpinfo() ครับ ส่วนข้างล่างเป็นโค๊ด form รับข้อมูลไปเก็บในฐานข้อมูลครับ

Code: Select all

<?php
include('header.php');
include('check.php'); 
require_once('Connections/connlogistic.php');
if(isset($HTTP_POST_VARS["Submit"])){
	//ตรวจสอบค่าจาก form 
	 if($firstname==""||$lastname==""||$username==""||$password==""||$cpassword==""||$email==""||$code_ID==""||$tel==""||$que_forget==""||$ans_forget=="")
	   {
			msg("กรอกข้อมูลยังไม่ครบ");
	   }
   if($password!=$cpassword)
	  {
		msg("password และ confirm passwordไม่ตรงกัน");
		}
	if (!ereg("^.+@.+\..+$",$email) )
		{     
		msg("ใส่ email ไม่ถูกต้อง");
		}
	if (!is_numeric($code_ID)) 
		{
		msg("ใส่รหัสประจำตัวไม่ถูกต้อง");
		}
	if (!is_numeric($tel)) 
		{
		msg("ใส่เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง");
		}
		// ตรวจสอบในฐานข้อมูลว่าชื่อ username ทื่ส่งมามีคนใช้หรือยัง
		
		mysql_select_db($database_connlogistic, $connlogistic);
		$query = "SELECT * FROM users WHERE username like '$username'";
		$rsCheck = mysql_query($query, $connlogistic) or die(mysql_error());
		$total = mysql_num_rows($rsCheck);
		if($total<>0)
		{
		msg("ชื่อ username ที่คุณใส่มามีคนใช้แล้วครับ กรุณาใช้ชื่ออื่นแทน");
		}
		 $insertSQL = "INSERT INTO users (username, password,que_forget,ans_forget) VALUES ('$username', '$password','$que_forget','$ans_forget')";
		 $Result1 = mysql_query($insertSQL, $connlogistic) or die(mysql_error());
	if($Result1<>0)
	{
	//	ถ้าเพิ่มข้อมูลในตาราง users สำเร็จ ให้หาว่า user_ID คืออะไรเพื่อใช้ในการเพิ่มข้อมูลในตาราง clients ต่อไป
	 	 mysql_select_db($database_connlogistic, $connlogistic);
		$query="select * from users order by user_ID desc";
		$user_ID = mysql_query($query, $connlogistic) or die(mysql_error());
		$row_rsUser_ID = mysql_fetch_assoc($user_ID);
		$user_ID=$row_rsUser_ID['user_ID'];
		}
 		$insertSQL = "INSERT INTO clients (user_ID, firstname, lastname,code_ID, tel,email) VALUES ('$user_ID','$firstname','$lastname','$code_ID','$tel','$email')";
 		$Result1 = mysql_query($insertSQL, $connlogistic) or die(mysql_error());

	if($Result1<>0)
	{
	//ถ้าเพิ่มข้อมูลสำเร็จ ส่งค่า username ไปยัง หน้า signup_confirm.php เพื่อตรวจสอบ
	echo("<meta http-equiv='refresh' content='0;URL=signup_confirm.php?username=$username'>");
	}
}
?>
<td width="50%"><table width="60%" height="20%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2">
  <tr> 
   <td width="75%" height="10"> <div align="center" class="header" > 
     <p><br>
     สมัครสมาชิกใหม่</p>
     <form action="signup.php" method="POST" name="signup" id="signup">
      <table width="91%" height="153" border="1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#6699FF">
       <tr> 
        <td> <table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr> 
           <td class="list" width="35%"><div align="right">ชื่อ(Name):&nbsp;</div></td>
           <td width="65%" class="list" > <div align="left"> 
             <input name="firstname" type="text" id="firstname2" size="20" maxlength="30">
             <font color="#FF0000">*</font></div></td>
          </tr>
          <tr> 
           <td class="list" ><div align="right">นามสกุล(Surname):&nbsp;</div></td>

           <td class="list" > <div align="left"> 
             <input name="lastname" type="text" id="lastname2" size="20" maxlength="30">
             <font color="#FF0000">*</font></div></td>
          </tr>
          <tr> 
           <td class="list" width="35%" height="24"><div align="right">Username:&nbsp;</div></td>
           <td class="list" > <div align="left"> 
             <input name="username" type="text" id="username2" size="20" maxlength="20">
             <font color="#FF0000">*</font></div></td>
          </tr>
          <tr> 
           <td class="list" ><div align="right">Password:&nbsp;</div></td>
           <td class="list" > <div align="left"> 
             <input name="password" type="password" id="password2" size="20" maxlength="20">
             <font color="#FF0000">*</font></div></td>
          </tr>
          <tr> 
           <td class="list" ><div align="right">Confirm Password:&nbsp;</div></td>
           <td class="list" > <div align="left"> 
             <input name="cpassword" type="password" id="cpassword" size="20" maxlength="20">
             <font color="#FF0000">*</font></div></td>
          </tr>
          <tr> 
           <td height="24" class="list" ><div align="right">Emai&nbsp;Address:&nbsp;</div></td>
           <td class="list" > <div align="left"> 
             <input name="email" type="text" size="20" maxlength="100">
             <font color="#FF0000">* </font><font size="2">ตัวอย่าง</font> admin@rtafl.mi.th</div></td>
          </tr>
          <tr> 
           <td class="list" ><div align="right">โทรศัพท์(telephone 
             No.):&nbsp;</div></td>
           <td class="list" > <div align="left"> 
             <input name="tel" type="text" size="20" maxlength="10">
             <font color="#FF0000">* </font><font size="2">ตัวอย่าง</font> 028906896</div></td>
          </tr>
          <tr> 
           <td height="24" class="list" ><div align="right">รหัสประจำตัว:&nbsp;</div></td>
           <td class="list" > <div align="left"> 
             <input name="code_ID" type="text" size="20" maxlength="10" id="code_ID">
             <font color="#FF0000">* </font></div></td>
          </tr>
          <tr> 
           <td height="24" class="list" ><div align="right">คำถามกันลืม:&nbsp;</div></td>
           <td height="24" class="list" ><input name="que_forget" type="text" id="que_forget" size="20" maxlength="100">
           <font color="#FF0000">* </font></td>
          </tr>
          <tr>
           <td height="24" class="list" ><div align="right">คำตอบของคำถามกันลืม:&nbsp;</div></td>
           <td height="24" class="list" ><input name="ans_forget" type="text" id="ans_forget" size="20" maxlength="100">
           <font color="#FF0000">*</font></td>
          </tr>
          <tr>
           <td height="24" colspan="2" class="list" ></td>
          </tr>
          <tr>
           <td height="24" colspan="2" class="list" ><div align="center">หมายเหตุ ฟอร์มที่มีเครื่องหมายดอกจัน
           (*) ด้องใส่ข้อมูลทุกฟอร์ม</div></td>
          </tr>
          <tr>
           <td height="24" class="list" ></td>
           <td height="24" class="list" ></td>
          </tr>
          <tr> 
           <td class="list" colspan="2" align="center"> &nbsp; <input type="submit" name="Submit" value="สมัครสมาชิก" class="button"> 
            &nbsp; <input name="Submit2" type="reset" value="ล้างข้อมูล" class="button"></td>
          </tr>
        </table>        </td>
       </tr>
      </table>
     </form>
     <p>&nbsp; </p>
    </div></td>
  </tr>
 </table></td>
 </tr>
</table>
</body>
</html>
phpน้อยน้อย

Re: ช่วยแนะนำทีครับลง appserv-win32-2.5.10 แล้วไม่แสดงภาษาไทย

Post by phpน้อยน้อย »

นี้อีกอันครับ ต่อจากอันเมื่อกี้ครับ

Code: Select all

<?php require_once('Connections/connlogistic.php'); ?>
<?php
mysql_select_db($database_connlogistic, $connlogistic);
$query_rsClients = "SELECT users.username, users.password, clients.firstname, clients.lastname, users.user_id, users.status FROM users LEFT JOIN clients ON users.user_id=clients.user_id WHERE users.username='$username'";
$rsClients = mysql_query($query_rsClients, $connlogistic) or die(mysql_error());
$row_rsClients = mysql_fetch_assoc($rsClients);
$totalRows_rsClients = mysql_num_rows($rsClients);
?>
<style type="text/css">
<!--
#apDiv1 {
	position:absolute;
	left:338px;
	top:22px;
	width:495px;
	height:232px;
	z-index:1;
}
-->
</style>
 <div id="apDiv1">
  <table width="92%" height="231" border="1" align="center" cellpadding="10" cellspacing="0" bordercolor="#0000FF">
   <tr>
    <td><div align="center"><strong>username และ รหัสผ่าน </strong> </div>
      <p align="center">คุณ<?php echo $row_rsClients['firstname']; ?>&nbsp;<?php echo $row_rsClients['lastname']; ?></p>
     <p align="center">Username คือ <?php echo $row_rsClients['username']; ?></p>
     <p align="center"> Password คือ <?php echo $row_rsClients['password']; ?></p></td>
   </tr>
  </table>
 </div>
 <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1">
 <tr>
    <td width="20%" bgcolor="#6699CC" valign="top"><form action="login.php" method="post" name="login_form" id="login_form">
<br><table width=30% border=0 align=left cellpadding=0 cellspacing=0>  
			 <tr>
			 <td bgcolor="#6699CC"> <div align="center"><em><font color="#FFFFFF"><strong>Member login </strong> </font></em></div></td>
			 </tr>
			        <tr>
        <td height="50"><div align="center"><strong><font color="#333333" size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Username</font></strong>
          <input name=username type=text id=uname2 value="<?php echo $row_rsClients['username']; ?>" size="15" maxlength="20">
        </div></td>
       </tr>
       <tr>
        <td height="50"><div align="center"><strong><font color="#333333" size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Password</font></strong>
            <input name=password type=password id=password size="15" maxlength="20">
        </div></td>
       </tr>
       <tr>
        <td height="50" class="menu" valign="middle"><div align="center">
          <input type=submit name=Submit value=Login>
          <br>
        </div></td>
       </tr>
     </table>
      </form>
  </td>
  <td width="80%"><p align="center" class="header">&nbsp;</p>
     <p align="center" class="header">
     <p align="center">&nbsp;</p>
     <p align="center">&nbsp;</p>
     <p align="center">&nbsp;</p>
     <p align="center">&nbsp;</p>
<?php
mysql_free_result($rsClients);
?>
konseo
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 245
Joined: 12/02/2011 12:34 am
Contact:

Re: ช่วยแนะนำทีครับลง appserv-win32-2.5.10 แล้วไม่แสดงภาษาไทย

Post by konseo »

ตอนติดต่อฐานข้อมูลลองเพิ่มโค้ดนี้ไปครับ

Code: Select all

mysql_query("SET CHARACTER SET utf8;");
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27201
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ช่วยแนะนำทีครับลง appserv-win32-2.5.10 แล้วไม่แสดงภาษาไทย

Post by mindphp »

ผมใช้ ดรีมช่วยทำ ไม่ได้ใช้ phpinfo() ครับ
:?: :?:
phpinfo() เป็น function ไว้เช็ค รายละเอียดของ Server ครับ
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
logistic

Re: ช่วยแนะนำทีครับลง appserv-win32-2.5.10 แล้วไม่แสดงภาษาไทย

Post by logistic »

mindphp wrote:
ผมใช้ ดรีมช่วยทำ ไม่ได้ใช้ phpinfo() ครับ
:?: :?:
phpinfo() เป็น function ไว้เช็ค รายละเอียดของ Server ครับ
ได้ละครับ สำหรับใครเจอปัญหา ใช้ 2 บรรทัดนี้แก้ครับ

อยู่ หัวเว็บ
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=tis-620">

อยูข้างล่าง DB ติดต่อฐานข้อมูล
mysql_query("SET NAMES TIS620");
User avatar
imsn
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 375
Joined: 07/05/2010 12:58 pm
Contact:

Re: ช่วยแนะนำทีครับลง appserv-win32-2.5.10 แล้วไม่แสดงภาษาไทย

Post by imsn »

แจ่มครับ
ช่วยตอบเพราะอยากโปรโหมทเว็บ คิคิคลิกเลย
หาเพื่อนฝรั่งคุย M ...
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 11 guests