การแปลงไฟล์ Microsoft PowerPoint .pptx เป็นข้อความ text ด้วย php

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
tsukasaz
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 13067
Joined: 18/04/2012 9:39 am

การแปลงไฟล์ Microsoft PowerPoint .pptx เป็นข้อความ text ด้วย php

Post by tsukasaz »

ใช้หลักการคล้ายกับ การแปลงไฟล์ docx เป็น text ด้วย php เพียงแต่ pptx ต้องมีการวนลูปเพื่ออ่านค่าแต่ละลไลด์ในไฟล์ด้วย

โค้้ดตัวอย่าง แปลง pptx เป็น text ด้วย PHP
(ที่มา http://sakrawebstudio.blogspot.com/2011/04/convert-docx-to-text-with-php.html)

Code: Select all

<?php
function pptx2text($filename) {
   $zip = new ZipArchive;
   // Open received archive file

   if (true === $zip->open($filename)) {
      // If done, search for the data file in the archive
      $dia=1;
      $data=array();
      $output="";

      while ( ($index=$zip->locateName("ppt/slides/slide$dia.xml") ) !==false) {
         $data[$dia]= $zip->getFromIndex($index);
         //$xml = DOMDocument::loadXML($data[$i], LIBXML_NOENT | LIBXML_XINCLUDE | LIBXML_NOERROR | LIBXML_NOWARNING);
         $xml = str_replace(""," ",$data[$dia]);
         $output.=$xml;
         $dia++;
      }

      $zip->close();
      return strip_tags($output);

   } else {
      // In case of failure return empty string
      return "";
   }
}

echo pptx2text("status.pptx");
?>
 
The last bug isn't fixed until the last user is dead. (Sidney Markowitz, 1995)
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 19 guests