ข้อนี้ยากมากมายเลยจ้า เรื่อง Sort ขอผู้มีความรกรุณาด้วยนะครับ

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

gonsalet
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 2
Joined: 04/09/2012 7:01 pm

ข้อนี้ยากมากมายเลยจ้า เรื่อง Sort ขอผู้มีความรกรุณาด้วยนะครับ

Post by gonsalet »

จงเขียนโปรแกรมเรียงลำดับข้อมูลแบบ
Selection Sort
จงเปรียบเทียบว่าการเรียงลำดับข้อมูลแบบใดเร็วสุด
ให้ดูรายละเอียด input ในหมายเหตุ 1

ให้ใช้คำสัง random สมมติตัวอย่างข้อมูลเป็นจำนวนเต็ม ทีมี Priority (ระดับความสำคัญ) 3 ระดับ คือ {1, 2, 3}
โดย 1 คือระดับทีมีความสำคัญสูงสุด และ 3 ตําสุด เช่น ผลลัพธ์ของการเรียงข้อมูลในรูปแบบ {data, priority} ของ
{{12,1}, {7,1}, {2,2}} จากน้อยไปมากคือ {{7,1} ,{12,1}, {2,2}}
กำหนดให้สร้างข้อมูลอย่างน้อย 3 ชุด (ไฟล์)
ข้อมูลขนาดเล็ก (small) ทีมีข้อมูล 10 records
ข้อมูลขนาดกลาง (medium) ทีมีข้อมูล 200 records
ข้อมูลขนาดใหญ่ (large) ทีมีข้อมูล 10,000 records

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <list>
#include <time.h>
using namespace std;
struct datainfo
{
int data;
int priority;
};
int size = 10; // จำนวนข้อมูลที่ต้องการ แก้ไขได้
struct datainfo a[10000];
void updaterandom(struct datainfo *dtd)
{
cout << dtd->data <<","<< dtd->priority <<"\n";
}
void selectionsort( int data,int priority,int size)
{
///////////////
}

int main()
{
for (int i=0;i<size;i++)
{
int x=rand()%100;
int y = rand()%3+1;
a.data = x;
a.priority = y;
updaterandom(&a);
}
for (int j=0;j<size;j++)
{
selectionsort(a[j].data ,a[j].priority , size); // การเรียกใช้งาน selectionsort

}

system("pause");
return 0;
}

ผมไม่สามารดเขียนตรง void ได้อะครับ เขียนยังไงก็ไม่เข้าใจซะที่ ไม่เข้าใจด้วยว่า .data คืออะไร
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 3 guests