การใช้ Array กับ Check box

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
M009
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 205
Joined: 23/04/2013 10:57 am

การใช้ Array กับ Check box

Post by M009 »

วิธีการการใช้ Array กับ Check box

1. ตั้งค่า name ของเราใน tag input ให้มีให้เป็น Array โดยการใส่ [] เข้าไป

Code: Select all

<form name="input" action="<?php echo $_SERVER["PHP_SELF"] ?>" method="post">
<label>Monday</label>
<input type="checkbox" name="day[]" value="Monday" />
<br/>
<label>Tuesday</label>
<input type="checkbox" name="day[]" value="Tuesday" />
<br />
Wednesday
<input type="checkbox" name="day[]" value="Wednesday" />
<br />
Thursday
<input type="checkbox" name="day[]" value="Thursday" />
<br />
Friday
<input type="checkbox" name="day[]" value="Friday" />
<br />
Saturday
<input type="checkbox" name="day[]" value="Saturday" />
<br />
Sunday
<input type="checkbox" name="day[]" value="Sunday" />
<br /><br />
<input type="submit" value="Submit">
2. วิธีอ่านค่าที่ส่งมา โดยการใช้ Forech ออกมาทีละตัว แล้ว เก็บใน $value
echo "<hr/>"; คือ ขีดเส้นใต้ไม่เกี่ยวกันนะครับ :-D

Code: Select all

	$i = 0;
	foreach ($_POST["day"] as $key => $value) {
		 echo $value ;
		 echo "<hr />";
 }
3.ผลที่ได้ :lol:
1q.jpg
1q.jpg (47.75 KiB) Viewed 404 times
โค๊ดเต็มๆครับ

Code: Select all

<?php
if($_POST){
	$i = 0;
	foreach ($_POST["day"] as $key => $value) {
		 echo $value ;
		 echo "<hr />";
 }
	exit();
}
?>

<form name="input" action="<?php echo $_SERVER["PHP_SELF"] ?>" method="post">
<label>Monday</label>
<input type="checkbox" name="day[]" value="Monday" />
<br/>
<label>Tuesday</label>
<input type="checkbox" name="day[]" value="Tuesday" />
<br />
Wednesday
<input type="checkbox" name="day[]" value="Wednesday" />
<br />
Thursday
<input type="checkbox" name="day[]" value="Thursday" />
<br />
Friday
<input type="checkbox" name="day[]" value="Friday" />
<br />
Saturday
<input type="checkbox" name="day[]" value="Saturday" />
<br />
Sunday
<input type="checkbox" name="day[]" value="Sunday" />
<br /><br />
<input type="submit" value="Submit">
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests