คีย์ลัดต่างๆใน Photoshop

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

M008
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 109
Joined: 03/05/2013 10:44 am

คีย์ลัดต่างๆใน Photoshop

Post by M008 »

คำสั่งทั่วไป
1. สร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ (NEW) = Ctrl+N
2. เรียกหน้าต่าง Open เปิดไฟล์ภาพ (Open) = Ctrl+O
3. ต้องการปิดไฟล์ภาพที่เลิกใช้งานแล้ว (Close) = Ctrl+W
4. ปิดไฟล์ภาพทั้งหมด โดยไม่ต้องปิดทีละภาพ (Close All) = Alt+Ctrl+W
5. บันทึกไฟล์ (Save) = Ctrl+S
6. บันทึกไฟล์ภาพในชื่อใหม่/บันทึกในรูปแบบอื่นๆ (Save As) = Shift+Ctrl+S
7. สั่งพิมพ์เลยทันที (Print) = Ctrl+P
8. ออกจากโปรแกรม/ปิดโปรแกรม (Exit) = Ctrl+Q

แก้ไขการทำงาน
1. กลับไปก่อนขั้นตอนการทำงานล่าสุดได้เพียง 1 ครั้ง (Undo) = Ctrl+Z
2. ย้อนขั้นตอนการทำงานกลับไปได้หลายครั้ง (Step Backward) = Alt+Ctrl+Z
3. ย้อนขั้นตอนการทำงานกลับมา (Step Forward) = Shift+Ctrl+Z
4. ตัดส่วนที่เลือกเอาไว้รอเพื่อที่จะวาง (Cut) = Ctrl+X
5. คัดลอกส่วนที่เลือกไว้รอเพื่อที่จะวาง (Copy) = Ctrl+C
6. วางส่วนที่เลือกหรือคัดลอกมา (Paste) = Ctrl+V

สำหรับแต่งแสง แก้ไขสี
1. ปรับความมืด/สว่างให้กับภาพ (Levels) = Ctrl+L
2. ปรับความมือ/สว่างอย่างละเอียด (Curves) = Ctrl+M
3. ปรับค่าสีของภาพให้สมดุล (Color Balance) = Ctrl+B
4. ปรับสี เปลี่ยนสี เพิ่มความเข้มของสี (Hue Saturation) = Ctrl+U
5. เปลี่ยนภาพสี เป็น ขาว-ดำ (Desaturate) = Shift+Ctrl+U

สำหรับปรับมุมมองการแสดงผล
1. ปรับภาพให้พอดีกับหน้าจอ (Fit on Screen) = Ctrl+ศูนย์
2. ปรับภาพเท่ากับของจริง 100% (Actual Pixels) = Alt+Ctrl+ศูนย์
3. เปลี่ยนโหมดการมองภาพ (Screen Mode) = F
4. ขยายภาพแต่หน้าต่างเท่าเดิม (ZoomIn) = Ctrl+บวก
5. ย่อภาพแต่หน้าตางเท่าเดิม (Zoom Out) = Ctrl+ลบ
6. ขยายทั้งภาพและหน้าต่าง = Alt+Ctrl+บวก
7. ย่อทั้งภาพและหน้าต่าง = Alt+Ctrl+ลบ
8. เลื่อนดูภาพ (Pan) = Spacebar+แดรกเม้าส์
9. ซ่อน/แสดงไม้บรรทัด = Ctrl+R
10. ซ่อน/แสดงเส้นไกด์ = Ctrl+'
User avatar
boo_kyoshii
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 343
Joined: 02/08/2013 10:08 am

Re: คีย์ลัดต่างๆใน Photoshop

Post by boo_kyoshii »

เพิ่มเติม>> คีย์ลัดต่างๆ ใน Photoshop ค่ะ

- Ctrl + T เป็นการย่อ-ขยายภาพ หมุนภาพ และ บิดภาพ (Free Transform)
- [ เป็นการปรับขนาด Brush ให้ใหญ่ขึ้น
- ] เป็นการปรับขนาด Brush ให้เล็กลง
- B ใช้เรียกเครื่องมือในกลุ่ม Brush
- E ใช้เรียกเครื่องมือในกลุ่ม Eraser
- R ใช้เรียกเครื่องมือในกลุ่ม Blur
- C ใช้เรียกเครื่องมือในกลุ่ม Crop
- G ใช้เรียกเครื่องมือในกลุ่ม Gradlent
- V ใช้เรียกเครื่องมือในกลุ่ม Move
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests