Joomla : การเพิ่ม แก้ไข ลบ กลุ่มเมนู เเละ เมนู

คู่มือ แชร์วิธีใช้งาน Joomla ทุกเวอร์ชั่น ตั้งแต่ การติดต้้งและใช้งานต่างๆ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 28055
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

Joomla : การเพิ่ม แก้ไข ลบ กลุ่มเมนู เเละ เมนู

Post by thatsawan »

Joomla : การเพิ่ม แก้ไข ลบ กลุ่มเมนู
การสร้างเมนูใน Joomla จะต้องมีการสร้างกลุ่มเมนูขึ้นมาก่อน เริ่มต้นจากการคลิกที่ Menu manager > Add new menu จากนั้นให้ทำการกรอกรายละเอียดของกลุ่มเมนู Menu Details
4-4-2557 14-47-22.png
4-4-2557 14-47-22.png (13.24 KiB) Viewed 418 times
Title : ใส่ชื่อของกลุ่มเมนู
Menu Type : ใส่ประเภทของเมนู
Description : คำอธิบายลักษณะของเมนู จากนั้นทำการกด Save เพื่อทำการสร้าง
4-4-2557 14-46-36.png
4-4-2557 14-46-36.png (23.84 KiB) Viewed 418 times
จะปรากฏกลุ่มของเมนู เมื่อคลิกที่ชื่อกลุ่มของเมนู เราสามารถที่จะทำการสร้างเมนูได้
4-4-2557 14-50-44.png
4-4-2557 14-50-44.png (13.64 KiB) Viewed 418 times
จากนั้นทำการคลิกที่ New > Menu Title: ใส่ชื่อเมนู
จากนั้น คลิกที่ Select เลือก Menu item Type เพื่อทำการเลือกประเภทของเมนู >คลิกที่ Articles (บทความ) > จะปรากฏรูปแบบการแสดงผลของบทความที่จะนำมาแสดง จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป
Choose a category : การเลือกหมวดหมู่ของบทความที่จะนำมาแสดง
Link: แสดงรายละเอียดของ link เมนู
Target Window : รูปแบบการแสดงเมื่อทำการคลิกที่เมนู
Template Style :การกำหนดให้ Template แสดงเฉพาะรายการนี้
4-4-2557 14-53-10.png
4-4-2557 14-53-10.png (32.53 KiB) Viewed 418 times
Archived Articles : คลังบทความ แสดงบทความที่มีอยู่
Category Blog : การแสดงรายการบทความตามหมวดหมู่ของบทความรูปแบบ Blog
Category List :การแสดงรายการบทความตามหมวดหมู่ของบทความรูปแบบ List
Featured Articles : การแสดงบทความที่แนะนำ
List All Categories :การแสดงรายการหมวดหมู่บทความ
Single Article : การแสดงบทความเนื้อหาเดียว
4-4-2557 11-55-34.png
4-4-2557 11-55-34.png (21.48 KiB) Viewed 418 times
Menu Location : เลือกที่อยู่ของกลุ่มเมนู
Parent Item : การกำหนดชับเมนู
Ordering:การกำหนดลำดับของเมนู
Status :การกำหนดการแสดงผลของเมนู
Default page :การกำหนดให้เป็น Default
Access:การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง
Language :การกำหนดภาษา
Note : การจดบันทึกโน๊ต
4-4-2557 14-52-24.png
4-4-2557 14-52-24.png (21.76 KiB) Viewed 418 times
จากนั้นทำการกด Save
ส่วนเมนูของการแก้ไข, ลบ ,แสดงเมนูหรือปิดการแสดง
4-4-2557 15-43-37.png
4-4-2557 15-43-37.png (12.67 KiB) Viewed 416 times
New :การสร้างเมนูใหม่
Edit : การแก้ไข
Publish : แสดง
Unpubblish : ไม่แสดง
Check in : การตรวจสอบ
Trash : การลบเมนู
Home : การกำหนดเมนูเป็นหน้าหลัก
วิธีการแก้ไข สามารถทำการคลิก Select ด้านหน้าชื่อเมนู เเละทำการคลิกที่ Edit หรือจะทำการคลิกที่ชื่อของเมนู ก็จะสามารถแก้ไขได้
วิธีการลบ สามารถทำการคลิกที่ Select ด้านหน้าชื่อเมนู เเล้วทำการคลิกที่ Trash
Attachments
4-4-2557 15-27-57.png
4-4-2557 15-27-57.png (35.87 KiB) Viewed 416 times
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Joomla user Guide Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests